Atuarfik Inussuk søger en AKO Souschef pr. 1. august

Fakta

Stillingstype: AKO Souschef

Virksomhed: Atuarfik Inussuk

Ansøgningsfrist: 9. juli

Kontakt: Inger R. Andersen, tlf. +299 53 73 74 eller e-mail: inre@sermersooq.gl eller til Ivalo Thorin, tlf +299 366713 eller e-mail: ivat@sermersooq.gl

Vil du være med til at skabe den bedste AKO med aktivitet og tryghed? Har du lyst til at være en del af en dynamisk arbejdsplads, hvor anerkendelse, fællesskab og udvikling er bærende værdier?

Så har vi det helt rigtige job til dig!

August 2024 er Nuuks nye skole – Atuarfik Inussuk - klar til at tage imod medarbejdere og børn fra to skoler samt de to AKO´er Illu og Narsarmiutaq

AKO og Skole

Fritidsdelen er en stor og vigtig del af de fleste indskolingsbørns dagligdag, og for os er det vigtigt at AKO´en er trygt sted som giver plads til ”fri leg” samtidig med planlagte aktiviteter og bevægelse. Du vil blive souschef for en ny AKO med ca. 300 børn inddelt i tre grupper af ca. 100 børn. AKO´en er en del af Atuarfik Inussuk og arbejder efter de samme værdier som skolen. Den nye AKO er en sammenlægning af de to AKO´er Illu og Narsarmiutaq og vil høre til de samme fysiske rammer som skolen. Et vigtigt mål i AKO´en vil derfor også være at skabe sammenhæng for børnene fra de møder ind i skolen om morgenen til de tager hjem efter fritidsdelen om eftermiddagen.

· AKO´en består p.t. af omkring 37 pædagogiske medarbejdere. Som Souschef vil du arbejde sammen med AKO leder, Viceinspektøren for yngstetrinnet samt trinlederen i yngstetrinnet. Læs mere om Atuarfik Inussuk her:

https://sermersooq.gl/da/2023/08/den-nye-skole-i-nuuk-har-faaet-sit-navn/

https://sermersooq.gl/da/den-nye-skole-i-nuuk/

Et stærkt fællesskab

På Atuarfik Inussuk ønsker vi en dynamisk arbejdsplads, hvor anerkendelse, fællesskab og udvikling er bærende værdier. Vi lægger vægt på en positiv og anerkendende tilgang til hinanden, hvor vi alle har et ansvar for, at skabe den bedste AKO, skole og arbejdsplads. Vi tror på, at et højt ambitionsniveau og trivsel, skaber gode vækstbetingelser for læring og udvikling, og derfor er alles indsats betydningsfuld - lige fra rengøring, leder, administration og socialrådgiver til vejleder, lærer, pædagog og pedel.

Vi kan tilbyde dig:

Et spændende job med muligheder for at udvikle dig som leder og som menneske. Du får en enestående chance for at være med til at præge og bidrage til en helt ny skole og ny AKO i udvikling. Som leder får du den nødvendige sparring og oplæring fra kollegaer og øvrige ledelse, så du kan føle dig tryg og godt rustet til jobbet.

Vi søger:

En souschef som vil indgå i et tæt samarbejde med AKO leder. En souschef som sammen med AKO leder;

∙ Vil være med til at planlægge og gennemføre processer omkring pædagogisk udvikling.

∙ Kan være pædagogisk og praktisk ansvarlig for personalemøder.

∙ Stå for konkrete administrative opgaver.

∙ Kan bistå ved forældresamtaler og netværksmøder.

∙ Som har en stærk pædagogisk faglighed.

∙ En rollemodel i forhold til et godt arbejdsmiljø.

∙ Som har en pædagoguddannelse eller anden relevant pædagogisk uddannelse.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Viceskoleinspektør for yngste trinnet: Inger R. Andersen, tlf. +299 53 73 74 eller e-mail: inre@sermersooq.gl eller til Ivalo Thorin, tlf +299 366713 eller e-mail: ivat@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 634-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 9. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS