Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Kommune Qeqertalik Qasigiannguit søger 1 lærer

Vi søger 1 lærer til trin 3, der kan undervise i fagene dansk og engelsk.

Ansættelse pr. 1. oktober 2018 eller efter aftale.

Vi har ikke ansøgningsskema, skriv ansøgning inkl. cv/kursusbeviser og uddannelsesbevis.

Oplysninger omkring stillinger kan fås ved henvendelse til Ledende skoleinspektør Uno Geisler, tlf. +299 914632.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Nærmere information kan læses her: www.ini.gl

Løn & ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til på de tiltrædelsestidspunkt gældende aftaler mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK. Tjenestemænd har ret til at bevare deres ansættelsesform.

Ansøgning sendes til: Juunarsip Atuarfia, email til: qas_atuarfik@qeqertalik.gl.

Ansøgningsfristen er 23. september 2018.