Gå til hovedindhold
148

Dette jobopslag er udløbet

En stilling som behandler ved Allorfik Qeqertalik i Aasiaat

Allorfik søger en behandler til vores behandlingsinstitution for borgere med afhægighedsproblemer i Aasiaat, Allorfik Qeqertalik. Stillingerne ønskes besat per 1. november 2018 eller efter aftale.

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse som fx lærer, pædagog, socialrådgiver. Det er ønskeligt men er ikke et krav, at du har en sygeplejefaglig grunduddannelse og dermed kan varetage vurderingen af eventuel fysisk eller psykisk komorbiditet og vurdering og behandling af abstinenser. Herudover er det en fordel, hvis du har en behandler-, supervisions-, psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning. 

Allorfik Qeqertalik yder borgere i Kommune Qeqertalik behandling af problemer med alkohol, hash og spil. Derfor kan der forekomme rejser. Pt. har centret to behandlere, og en af behandlerne fungerer som gruppeleder.

Du vil få stor indflydelse på organiseringen af dit arbejde i samarbejde med Videncenter om Afhængighed, som også tilbyder supervision til dig. Allorfik Qeqertalik er organisatorisk under Videncenter om Afhængighed i Nuuk, der bl.a. står for den nationale indsats mod problemer med rusmidler og spil.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området sørger Allorfik for din uddannelse.

Som behandler skal du bl.a.:

 • Motivere til behandling med Motivational Interviewing
 • Behandle og vejlede borgere med problemer med alkohol, hash og spil
 • Efterbehandle og undervise pårørende
 • Lave kortlægningssamtaler og indrapportere til den nationale misbrugsdatabase
 • Samarbejde med kommunen omkring borgernes efterforløb og om problemer, der står i vejen for behandlingen

Vi forventer:

 • at du har en faglig interesse i behandlingsområdet
 • at du har en rummelig og positiv personlighed
 • at du kan sætte borgerne i fokus
 • at du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
 • at du er god til at organisere din egen hverdag
 • at du har et ønske om vedvarende at videreuddanne dig inden for afhængighedsområdet
 • at du er interesseret i tværfagligt samarbejde og i at undervise andre faggrupper

Behandlingen vil overvejende foregå på grønlandsk, mens uddannelsen vil foregå på dansk. Du skal derfor være dobbeltsproget.

Børne- og straffeattest:
Man må påregne at der efter samtykke bliver indhentet straffe- og børneattest, hvis man ikke selv medbringer en ny straffe- og børneattest.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgningsfrist:
21. september 2018.
 
Ved spørgsmål til stillingerne kontakt leder af Allorfik Birgit Niclasen tlf. 525343 mail
bivn@allorfik.gl og gruppeleder Kavssâluk Imîna Peary 539738, mail kipe@allorfik.gl 

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning