Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Qaanaaq Sundhedscenter søger Sundhedsassistent med start efter aftale. Der er tale om en fast stilling, men vikariat kan også aftales

Sundhedscentrets primære opgave er konsultation for byens borgere. 

Det vil være en fordel, at du har erfaring indenfor forebyggende arbejde og gerne livsstilsfunktionen, og akut blodprøve funktioner.

Du kan høre mere om disse til nedennævnte skrevne ledere.

Det er vigtigt, at man har erfaringer indenfor skadestue funktionen og kan indgå i en selvstændig sygepleje konsultation.

Endnu en fordel er, at du kan lægemiddel området.

Vi varetager endvidere opgaver i forbindelse med normale graviditeter, hvor fødslerne foregår udenfor Qaanaaq.

Sundhedsplejeområdet varetages fra lokale ansatte og tæt samarbejde med regionens Sundhedsplejersker. 

Der er ingen elektiv kirurgi på stedet, men mindre indgreb i lokal bedøvelse foretages.

Forebyggende tiltag kører på baggrund af de ressourcer der findes på sundhedscentret.

Fra 25. september 2013 ændrede Sundhedscentret bemanding, således at der fra kl. 16 ingen bemanding er på Sundhedscenteret.

Borgerne ringer til Ilulissat sygehus og bliver visiteret/vurderet. Vi har vagt-dækning alle dage/året rundt, fra de fagansatte, som deler vagterne.

Vi søger primært en sundhedsassistent, som har erfaring fra akut området, modtagelse, skadestue eller lignende, da man skal deltage i sygehusets vagtordning.

På Sundhedscenteret er der plads til 5 indlagte patienter, og i alt 9 ansatte med forskellige faglige baggrunde.

 

 Vi tilbyder

  • en stilling med mangeartede opgaver og udfordringer
  • god introduktion til et bredt fagligt spektrum
  • et velfungerende lille sundhedscenter, med en vidunderlig udsigt
  • en flok gode kolleger, og en spændende kultur       

 

Vi søger en sundhedsassistent, som

  • er fleksibel og som har gode samarbejdsevner
  • som har 2 års sygehus erfaring
  • er selvstændig i sit fag og fagligt erfaren, jf. ovennævnt omkring skadestue funktionen.
  • er motiveret og er engageret, åben og tillidsvækkende
  • er dobbeltsproget, grønlandsk/dansk

 

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster   

 

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://  www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201808421 

 

Ansøgningsfrist: den 18. september2018

 

KONTAKT
Information om stillingen kan indhentes ved ledende Regionssygeplejerske Arnanguak Blytmann på tlf. +299 94 32 11 eller e-mail: ARBL@PEQQIK.GL eller afdelingssygeplejerske i Qaanaaq, Rigmor Bruhn +299 97 10 11

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: aqqj@PEQQIK.GL 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.