Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag Skoleinspektør til Atuarfik Hans Lynge / Jobnr. 599/18

Til vores skole, Atuarfik Hans Lynge, søger vi en skoleinspektør. Atuarfik Hans Lynge (AHL) er en 8 år gammel skole og en af landets bedste folkeskoler. Sammen med lærere, ledelse og forvaltning vil du derfor få til opgave at varetage den daglige drift og videreudvikle skolen, så den fortsat kan tilbyde eleverne en undervisning af højeste kvalitet. Samtidig med at du skal formå at fastholde og fortsætte en udvikling hvor elever, lærere og andet personale trives.

Som skoleinspektør vil du få en central rolle i at implementerer flere af de udviklingsprojekter, der er på vej inden for skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq. Der er bl.a. netop vedtaget en skolepolitik for skolerne i kommunen. Det er derfor vigtigt at du samtidig med at skabe en stabil drift af skolen, kan gå forrest når opgaverne skal udføres i praksis.

I skolen er der pt 456 elever og der er ansat 41 lærere og 1 socialrådgiver. Geografisk er skolen placeret i Qinngorput. 

Til stillingen som skoleinspektør, søger vi derfor en leder der kan bidrage med følgende kompetencer:

  • Brænder for at arbejde med børn og unge og vil videreudvikle skolen i samarbejde med personale, elever og forvaltning
  • Gode pædagogiske kompetencer – du kan anvende til at give dine medarbejdere sparring og vejledning
  • Gode koordinationsevner og godt overblik
  • har overblik, kan træffe beslutninger, planlægge og uddelegere opgaver, og som er interesseret i at udvikle skolens internationale og nationale relationer.
  • Har interesse for og erfaring med både pædagogiske -, administrative - og personaleledelsesopgaver.
  • Er læreruddannet og gerne dobbeltsproget -grønlandsk/dansk

 

Det forventes desuden, at du som skoleinspektør i Kommuneqarfik Sermersooq bidrager til den fælles skoleudvikling i kommunen.  
Kan du se dig selv i stillingen og kan du byde ind med ovenstående, eller andre relevante kompetencer, der kan bidrage til at udvikle skolen  – så søg stillingen!

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut meeqqat atuarfianneersut kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, fastsættes en prøvetid på 3 måneder.

Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 599/18,med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Vælg afdeling for at søge stillingen:

Ansøgningsfrist: 20. september 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdssted: Nuuk