Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Finanser søger dygtig og engageret tolk (evt. specialkonsulent)

Høj kvalitet, overblik når der er travlt, tingene til rette tid og service med et smil. Hvis det er dig, så er du måske vores ny tolk.

I Departementet for Finanser har vi en intern tolkefunktion. Den interne tolkefunktion består af tolken samt evt. en studentermedhjælp/praktikant. Der er faglig backup op sparring fra Selvstyrets centrale tolkefunktion, og naturligvis et tæt samarbejde med de mange kolleger internt i departementet. Tolkefunktionen er en del af Ledelsessekretariatet, der løfter flere funktioner omkring den interne drift i departementet, samt i forhold til serviceringen af Naalakkersuisoq og departementschef. Tolken refererer til afdelingschefen for Ledelsessekretariatet.

Om dig

 • Du er uddannet tolk eller har en erfaring, der giver dig tilsvarende kvalifikationer.
 • Det er fint, hvis du allerede har praktisk erfaring med tolkearbejde.
 • Hvis du kender F2 er det helt perfekt, og det er også fint, hvis du er vant til at bruge Word eller Power Point og måske andre af programmerne i Office-pakken.
 • Kendskab til terminologi inden for det økonomiske område er en væsentlig fordel.
 • Du har et godt overblik, og du forstår at planlægge, så tingene er klar til rette tid og overraskelser undgås.
 • Du lægger vægt på høj kvalitet, og på at have styr på tingene.
 • Du arbejder gerne alene, men du indgår også gerne i samarbejde med andre.
 • Du trives i et miljø med en uformel omgangstone, korte kommandoveje og engagerede kollegaer.
 • Det er helt naturligt for dig at yde god service og at vægte kvalitet meget højt samt at bidrage til det gode arbejdsmiljø

Om stillingen
Du vil især komme til at beskæftige dig med:

 • Skriftlig oversættelse grønlandsk/dansk
 • Kvalitetssikring af oversættelser fra eksterne tolke
 • Kontaktperson til eksterne tolke og koordinering af oversættelsesarbejdet
 • Være med til at sikre departementets aflevering af materiale til politisk behandling
 • Være med til at servicere og rådgive Naalakkersuisoq og departementschef
 • Fagligt ansvar for studentermedhjælp eller praktikant
 • Ansvar for den faglige kvalitet i oversættelserne
 • Ad hoc-opgaver

Som tolk i Departementet for Finanser skal du kunne håndtere mindre hasteoversættelser, men også større oversættelser af lovgivning samt forskellige økonomiske publikationer vil være opgaver som du vil komme til at arbejde med.

Med din viden og kompetence er det helt naturligt, at du bistår og rådgiver departementets ledelse, således at kvaliteten i det materiale som departementet leverer, er af bedst mulig kvalitet.

I det omfang vi ikke internt har mulighed for at håndtere oversættelsesopgaverne bliver de sendt til oversættelse udenfor departementet. Vi ønsker at opretholde et højt og ensartet kvalitetsniveau, og det betyder, at du vil skulle kvalitetssikre/korrekturlæse oversættelser, der er udført udenfor departementet.

Tværgående koordinering af oversættelsesopgaver, overholdelse af tidsfrister, sikring af høj kvalitet samt imødekommenhed og service er vigtige elementer ved det at være tolk i Departementet for Finanser.

Det at arbejde i Ledelsessekretariatet betyder at man hjælper hvor der er behov, og det er uanset opgaven.

Departementet ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel, hvorfor vi opfordrer til ansøgning uanset alder.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Preben Rasmussen på tlf. +299 34 51 12 eller e-mail prer@nanoq.gl. Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

Tiltrædelse efter aftale, men gerne snarest muligt.

Ansøgningsfrist og tiltrædelse
Ansøgningen skal være departementet i hænde senest fredag den 21. september 2018 kl. 12:00.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning