Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Personlig assistent til Chefen for Arktisk Kommando

Har du lyst til at prøve kræfter med en udfordrende stilling i en kommando med internationalt fokus, så søg stillingen som personlig assistent ( PA)for Chefen for Arktisk Kommando. Som PA vil du få et spændende og alsidigt job. De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af den internationale fokus på udviklingen i den arktiske region, der kun kan forventes at øges indenfor de næste år. Arbejdet i Arktisk Kommando foregår i et tæt samspil på tværs af Kongeriget samt med en lang række internationale samarbejdspartnere. Miljøet i hovedkvarteret er karakteriseret ved et berigende værnfælles miljø, hvorfor man i denne stilling opnår ledelsesmæssig erfaring med at få forskellige kulturer og faglige ekspertiser til at spille sammen.

Om os
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Hovedopgaven for Arktisk Kommando er til daglig overvågning samt suverænitetshævdelse. Desuden løses en lang række øvrige opgaver som eksempelvis eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Året rundt har Arktisk Kommando indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol. Kommandoen kan desuden forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Arktisk Kommando har desuden et tæt samarbejde med de statslige/ militære myndigheder i nabolandene til Grønland, hvilket helt naturligt kræver en Combined/Joint tilgang til opgaverne.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 50 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Aalborg.

Om stillingen
Som PA for Chefen for Arktisk Kommando medvirker du til at omsætte kommandochefens beslutninger til resultater.

Du vil indgå i ledelsesteamet omkring kommandochefen, der inkluderer vicechefen og stabens øvrige chefgruppe, og opgaverne indebærer, at du arbejder tæt sammen med kommandochefen og løser en række vigtige og betroede opgaver i relation til kommandochefens ledelsesfunktion.

Opgaverne som assistent omfatter planlægning og deltagelse i chefens tjenesterejer i ind- og udland, udarbejdelse af præsentationer og taler samt klargøring af mødemateriale og koordination af chefens kalender.

Derudover består jobbet i forlæggelse af stabens sagsfremstillinger for vicechef og kommandochef samt sagsbehandling inden for egne ansvarsområder, ligesom du vil skulle medvirke til projekter samt udviklings- og planlægningsopgaver.

Endeligt er du ansvarlig for kommandoens besøgsvirksomhed og vil skulle stå for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af besøg fra både nationale samt internationale samarbejdspartnere.

Du vil organisatorisk blive placeret i Ledelseselementet, hvor du vil skulle bidrage til løsningen af elementets øvrige opgaver. Du vil fungere som stedfortræder for chefen for ledelseselementet og i dennes fravær fungerer som chef for chefsekretæren samt kommandoens presse- og kommunikationsrådgiver.

Opgaverne medfører, at du vil få en central og synlig funktion med gode muligheder for personlig udvikling. Du vil samarbejde med Forsvarets enheder til vands, lands og i luften i det arktiske område, med internationale samarbejdspartnere og med Arktisk Kommandos civile samarbejdspartnere i Danmark, i Grønland og på Færøerne.

Du vil opleve, at du får stor indflydelse på Arktisk Kommandos aktiviteter, da der i Arktis er kort til de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter!

Om dig
Du har en lang videregående uddannelse inden for statskundskab eller lignende. Vi vil foretrække en kandidat med erfaring fra en militær organisation, ligesom erfaring med arbejdet i højere stabe, fra styrelse eller departement vil være en klar fordel.

Din centrale placering i kommandoen samt tætte samarbejde med militære og civile myndigheder forudsætter gode samarbejdsevner, ligesom du har forståelse for den politiske virkelighed, som Forsvaret befinder sig i. Det er desuden vigtigt, at du skriver og taler flydende dansk og engelsk

Som person arbejder du struktureret og målrettet samt trives med at arbejde selvstændigt. Du har en god situationsfornemmelse, hvor der skal tages hensyn til forskellige interessenter på samme tid.

Din rolle som stedfortræder eller fungerende elementchef forudsætter, at du kan bevare overblikket i pressede situationer og er tryg ved at træffe hurtige beslutninger. 

Ansættelsesvilkår:
Du bliver ansat som akademisk medarbejder og aflønnet efter det til enhver tid gældende cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer m.m. i statens tjeneste i Grønland. Basislønnen er afhængig af din anciennitet. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg.

Der er tale om en varig stilling og der stilles ikke bolig til rådighed.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

 

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Allan Hermansen på telefon +299 364091.

Ansøgningsfristen er 23. september 2018, vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen ved at sende din ansøgning og dit CV til fps-ra-ma01@mil.dk .

Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.