Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Presse- og kommunikationsrådgiver til Arktisk Kommando

Har du lyst til at prøve kræfter med en udfordrende stilling i en kommando med internationalt fokus, så søg stillingen som presse- og kommunikationsrådgiver (PAO) for Arktisk Kommando. Som PAO vil du få et spændende og alsidigt job. De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af den internationale fokus på udviklingen i den arktiske region, der kun kan forventes at øges indenfor de næste år. Arbejdet i Arktisk Kommando foregår i et tæt samspil på tværs af Kongeriget samt med en lang række internationale samarbejdspartnere. Miljøet i hovedkvarteret er karakteriseret ved et berigende værnfælles miljø, hvorfor man i denne stilling opnår ledelsesmæssig erfaring med at få forskellige kulturer og faglige ekspertiser til at spille sammen.

Om os
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Hovedopgaven for Arktisk Kommando er til daglig overvågning samt suverænitetshævdelse. Desuden løses en lang række øvrige opgaver som eksempelvis eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Året rundt har Arktisk Kommando indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol. Kommandoen kan desuden forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Arktisk Kommando har desuden et tæt samarbejde med de statslige/ militære myndigheder i nabolandene til Grønland, hvilket helt naturligt kræver en Combined/Joint tilgang til opgaverne.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 50 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Aalborg.

Om stillingen
Som PAO ved Arktisk Kommando varetager du den daglige medierådgivning af kommandoens chef. Du vil indgå i ledelsesteamet omkring kommandochefen, hvilket bl.a. vil inkludere vicechefen samt kommandoens øvrige chefgruppe, hvor du skal rådgive om aktuelle og kommende kommunikationsbehov herunder besvarelse af henvendelser fra pressen.

Derudover består jobbet bl.a. i at udarbejde kommunikationsplaner og svarberedskaber samt skrive artikler og planlægger pressebesøg indenfor Arktisk Kommandos ansvarsområde. Du vil endvidere være ansvarlig for kommandoens hjemmeside, Facebook side og informationstavler.

Du vil skulle arbejde tæt sammen med Forsvarets centrale presse- og kommunikationsafdeling i Danmark og her medvirke til at udbrede kendskabet til Forsvarets virke i Arktis. Stillingen vil forventeligt byde på nogen rejseaktivitet i Grønland og til mødeaktiviteter i Danmark, og da Arktisk Kommando er indsat døgnet rundt, skal du være forberedt på, at en del arbejde kan ske uden for normal arbejdstid.

Du vil organisatorisk blive placeret i Ledelseselementet, hvorfor du også vil skulle bidrage til løsningen af elementets øvrige opgaver.

Om dig 
Du er formodentlig uddannet journalist, men du kan også have en anden relevant videregående kommunikationsuddannelse. Vi vil foretrække en kandidat med militære erfaringer, men det er dine kommunikationsmæssige kompetencer, der er afgørende. Har du erfaring fra det arktiske område og fra internationale missioner vil det være en klar fordel. Det vigtigste er dog, at du har de rette kompetencer i forhold til arbejdsopgaverne, er selvstændig og kan medvirke til at fremme fortællingen om Forsvaret i Arktis.

Det er vigtigt, at du har forståelse for den politiske virkelighed, som Forsvaret befinder sig i. Det er desuden vigtigt, at du skriver og taler flydende dansk og engelsk, ligesom grønlandsk ligeledes vil tale til din fordel. Du vil få adgang til både uddannelse og sparring med dine erfarne kolleger.

Som person har du en god situationsfornemmelse og motiveres af at arbejde i en politisk styret organisation, hvor der skal tages hensyn til forskellige interessenter. Dine stærke kommunikative kompetencer gør, at du er god til at præsentere dine konklusioner på en let forståelig måde. Du har høje faglige standarder, er en stærk analytiker og har evnen til at styre detaljerne samtidig med, at du kan holde fokus på de strategiske mål.

Du arbejder struktureret og målrettet, trives med at arbejde selvstændigt, og det falder dig naturligt at samarbejde med andre og danne relationer såvel internt, på tværs af organisationen og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Stillingen er for dig, der ønsker at arbejde et sted i rivende udvikling og med gode muligheder for kompetenceudvikling og spændende opgaver.

Ansættelsesvilkår:
Du bliver ansat som akademisk medarbejder og aflønnet efter det til enhver tid gældende cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer m.m. i statens tjeneste i Grønland. Basislønnen er afhængig af din anciennitet. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg.

Der er tale om en varig stilling og der stilles ikke bolig til rådighed.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Allan Hermansen på telefon +299 364091.

Ansøgningsfristen er 23. september 2018, vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen ved at sende din ansøgning og dit CV til fps-ra-ma01@mil.dk .

Forsvarsministeriets Koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.