Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Qeqertarsuatsiaat Atuarfiat søger lærer / Job nr. 584/18

1 lærer til mellemtrin(4-7 klasse): I alle fag


Qeqertarsuatsiaat atuarfiat:

 • Der er ca: 17 elever
 • Der er normeret 3 undervisere
 • Der er 2 klasser fordelt på 1-7 klasse

På skolen er der særligt fokus på,at man skal kunne undervise efter folkeskole forordning:

I samarbejde med hjemmet(§2):

 • At eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder.
 • At udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæsigge,sociale og emotionelle udvikling.
 • At eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv.
 • At fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven.
 • At styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven.
 • At tilgodese eleverne med særlige behov.

I samarbejde blandt lærerne samt blandt lærerne og eleverne skal disse mål opnås §19:

 • Eleverne udarbejder i samråd med sine lærere en handleplan,som indgår i den løbende evaluering.
 • Undervisningen skal varieres,så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger(§18)
 • I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse ar de mål,der søges opfyldt.Elevernes arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål.Fastlæggelse af arbejdsformer,metoder og stofvalg foregå i samarbejde mellem lærerne og eleverne.(§18 stk3)

Lærerens pligter:

 • (§22) Som et led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af den enkelte elevs udbytte heraf.
 • Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering og danne grundlag for undervisningens videre planlægning og vejledning af den enkelte elev og dennes forældre om elevens videre skole-og uddannelsesforløb og erhvervsvalg.
 • Løbbende evaluering af årsplannerne.
 • Undervisningen skal tages udgangspukt fra læringsmålene

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

LÆRER 
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut meeqqat atuarfianneersut kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, fastsættes en prøvetid på 3 måneder.

Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform. 

BOLIG
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl  

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 584/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du: 
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 5. september 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Qeqertarsuatsiaat
Yderligere oplysninger fås hos: Skoleleder Ingrid Nathanielsen
Telefon: +299 369001
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning