Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Handicap og socialpsykiatri søger afdelingsleder, job nr. 581/18

Som Afdelingsleder vil du have direkte ledelse til 4 områdeledere/teamleder. I hele Afdelingen for Støttekorps, Væresteder/Dagtilbud, Rehabiliteringstilbud samt Bokollektiverne er der ansat ca. 60 medarbejdere fordelt over hele Kommuneqarfik Sermersooq.

Som Afdelingsleder vil du skulle kunne have mange bolde i luften og samtidig formår at kunne bevarer roen og overblikket.

 

I Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri, har vi fokus på kvalitetsudvikling, hvor vi ønsker en stor medinddragelse af såvel lederne som medarbejderne, hvor målet er at borgere med et vidtgående handicap oplever en bedre og målrettet ydelse, og hvor borgerne med et vidtgående handicap oplever at de er i centrum.

 

Som Afdelingsleder vil du være ansvarlig for optimal anvendelse af tildelte timer og ressourcer gennem visitering, samt sikre at ydelserne i kvalitetstandarderne for området, lovgivningen og værdierne for Kommuneqarfik Sermersooq afspejler sig i ydelserne, der bliver leveret til borgerne med et vidtgående handicap.

 

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri i Kommuneqarfik Sermersooq består af en række tilbud, som Boenheder, Bokollektiver, Bofællesskaber, Væresteder/Dagtilbud og Støttekorps.

På hele området er der ca. 150 medarbejdere og 300 borgere tilknyttet Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri.

 

I Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri arbejder vi ud fra kvalitetstandard, som er politisk godkendt, i kvalitetstandarderne står der beskrevet hvilke ydelser der skal leveres.

Kvalitetstandarderne kan findes på følgende link: https://sermersooq.gl/da/borger/kvalitetsstandarder-for-velfaerdsomraadet/#cat=272

 

Som Afdelingsleder for Støttekorps, Væresteder/Dagtilbud, Rehabiliteringstilbud og Bokollektiverne, vil du bla. have ansvar for:

Udvikling og ledelse af personalet, således at det er tydeligt hvad deres opgaver og mission består i.

 • Udvikling af kerneopgaverne i relation til at understøtte borgernes ressourcer.
 • Fokus på innovation, udvikling og sikring af daglig drift med fokus på faglig kvalitet og ressourcestyrring.
 • At skabe et tværfagligt samarbejde på tværs af organisationen.
 • At skabe overblik, arbejde struktureret og handlingsorienteret.
 • At sikre implementering af nye tiltag og relevante lovgivninger i tæt samarbejde med områdelederne/Teamlederen.
 • Ledelsesansvarlig for budgetopfølgning og løbende tilretninger af væsentlige ændringer.
 • Medansvarlig for strategisk, politisk og administrativ udvikling af rammerne på Handicap og Socialpsykiatrisk område.
 • Medansvarlig for at budgettet holdes indenfor den politisk godkendte ramme
 • Medansvarlig for udarbejdelse af redegørelser, analyser og konsekvensberegninger.
 • Medansvarlig for målrettet råd og vejledning, samt udvikling og opkvalificere personalet i Rehabiliteringstilbuddet og Bokollektiverne, i samarbejde med Afdelingslederen
 • Være en frontfigur og igangsætter for det øvrige personale
 • Ansvarlig for at skabe gode arbejdsbetingelser for personalet i Afdelingen for Støttekorps, Væresteder/Dagtilbud, Rehabiliteringstilbuddet og Bokollektiverne
 • Være en del af ledergruppen i Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri
 • Sikre at der bliver planlagt og afholdt Handicapugen, Uge 41 samt være aktiv i andre arrangementer der afholdes i Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri

 

Vi forventer, at du:

 • Har en pædagogisk, sundhedsfaglig eller anden relevant uddannelse, og har solidt kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation
 • Har erfaringer med ledelse og distanceledelse.
 • Trives med at arbejde i et spændingsfelt mellem drift og udvikling.
 • Har kendskab og gerne erfaring indenfor Handicap og Socialpsykiatrisk område.
 • Du kan vurdere ressourceanvendelsen og indsatsen i forhold til behov og økonomiske rammer.
 • Du er en synlig, faglig leder, der kan lide at omgås andre mennesker, og har en åben, involverende og anerkendende tilgang i relationen til medarbejdere, samarbejdspartnere, borgerne og deres pårørende.
 • Gerne har ledererfaring fra tidligere job inden for institutionsområdet
 • Gerne har erfaringer indenfor at arbejde med mennesker, der har et vidtgående handicap.
 • At du har lyst til og brænder for at være med til at gøre en forskel for mennesker, der har et vidtgående handicap.
 • Er i stand til at arbejde målrettet og er god til anerkendende kommunikation
 • Har kendskab til at arbejde med pædagogiske handleplaner
 • Er engageret og har et sundt og positivt livssyn
 • Kan arbejde tværfagligt, selvstændigt og er fleksibel
 • Er dynamisk, igangsættende og har humoristisk sans
 • Har overblik og situationsfornemmelse

 

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • At du kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • At du kan arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • At du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • At du evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • At du er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • At du bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • At du er god til at samarbejde bredt og tværfagligt.

Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job i et energisk miljø med mange og skiftende dagsordener og alsidige opgaver. Du referer til fagchefen på handicapområdet, og vil indgå i et ledelsesteam bestående af fagchef, Afdelingsleder på Botilbudsområdet og områdelederne i hele afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, faglig sparring, ansvarlighed, åbenhed og respekt for hinandens forskelligheder.

 
Stillingen er fuldtids, hvor du skal påregne rådighedsvagter.

Som Afdelingsleder vil du have kontor i Narsaviaq 26, 2 sal, 3905 Nuussuaq

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 581/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Ansøgningsfrist: 10. september 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Susanne K. Christensen
Telefon: +299 36 61 63
Mobil: +299 56 27 61
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning