Gå til hovedindhold
80

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef til Personale og Jura i Økonomi- og Personalestyrelsen (Tidsbegrænset)

Vores kontorchef skal på et års orlov, hvorfor vi søger en kontorchef til Personale og Jura i en tidsbegrænset stilling i perioden fra 1. august 2018 til 31. juli 2019. Enheden består af 3 personalejurister, 6 personalekonsulenter, 1 seniorkonsulent, 1 AC-fuldmægtig og 1 lærling. Enheden er en del af Grønlands Selvstyres Personaleafdeling i Økonomi- Og Personalestyrelsen, som hører under Departementet for Finanser og Skatter.

Økonomi- og Personalestyrelsen som arbejdsplads:
Vi er en enhed med mange spændende opgaver og i rivende udvikling. Enhedens fornemmeste opgaver er, at servicere lederne i centraladministrationen, underliggende enheder og de nettostyrede virksomheder. Personale og Jura servicerer lederne bredt, udfærdiger ansættelseskontrakter, deltager ved overenskomstforhandlingerne for det offentlige Grønland og håndterer personalesager. Enheden har et godt kollegialt fællesskab.
 
Dine opgaver vil omfatte:

 • At bidrage til realiseringen af Personaleafdelingens målsætninger, strategier, handleplaner og ydelseskatalog 
 • At sikre en stigende effektivitet og kvalitet i Personale og Juras løsning af arbejdsopgaverne, gennem koordinering og ledelse af Personaleadministrationen 
 • At sikre det faglige niveau og indhold samt koordinering ved udarbejdelse og besvarelse politiske oplæg og henvendelser
 • At sikre Personale og Juras arbejde for og med Grønlands Selvstyres Centraladministrations sikkerhedsudvalg og hovedsamarbejdsudvalg, herunder sekretærfunktionen i udvalgene og styring af fremtidige projekter på området
 • At afvikle medarbejderudviklingssamtaler

Kan du svare ja til flere af disse udsagn, er du måske vores nye kollega:
Faglige kompetencer: 

 • Du er cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • Du har kendskab til individuel ansættelsesret, kollektiv arbejdsret og forhandling
 • Du har øje for de gode juridiske løsninger og erfaring med personaleadministration
 • Du har gode skiftlige samt mundtlige kommunikations- og formuleringsevner
 • Du har erfaring med arbejdet i en politisk organisation
 • Du har erfaring med arbejdet i sikkerheds- og samarbejdsudvalg

Personlige kompetencer:

 • Du er som person positiv, serviceorienteret, imødekommende og udadvendt
 • Du kan arbejde selvstændigt med egne ansvarsområder samtidig med, at relevante partnere, interessenter og aktører inddrages i et konstruktivt samarbejde
 • Du har evnen til at motivere, inspirere og få et teamsamarbejde til at fungere

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til det grønlandske samfund og sprog.

Vi tilbyder bl.a.

 • Et arbejdsmiljø med engagerede kollegaer
 • Et fagligt sparringsfællesskab på operationelt og taktisk niveau
 • Personlige og faglige udviklingsmuligheder

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen er for tiden klassificeret/løn fastsat svarende til LR 36.
Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2017 månedligt Kr. 45.394 og årligt Kr. 544.723

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være 
tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Bolig:
Der kan til stillingen anvises anden midlertidig indkvartering efter de til enhver tid gældende regler, hvortil kan opkræves den indkvarterede et driftsbidrag af de med indkvarteringen forbundne udgifter samt opkræves møbleringsbidrag efter gældende regler. Indkvarteringen fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Såfremt medarbejderen misligholder lejemålet og dette fører til udsættelse af boligen, vil der ikke blive stillet anden midlertidig indkvartering til rådighed.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Tiltrædelse den 1. september 2018 eller efter nærmere aftale.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Personalechef 
Lise Lennert Olsen 
Telefon +299 34 58 50 eller på mailadressen: LILO@nanoq.gl

For nærmere information om Grønlands Selvstyre, se www.naalakkersuisut.gl
Ansøgningsfristen er den 20. august 2018. Vi forventer at afholde samtaler i uge 35 2018.

Økonomi- og Personalestyrelsen, i det daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, HR-udvikling, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.

ASAs 3 værdier er:

 • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning