Gå til hovedindhold
82

Dette jobopslag er udløbet

Pædagoger og medhjælpere

Børnehjemmet Sikkerneq er en selvejende døgninstitution i Nuuk, for børn med særlige vanskeligheder såsom tidligt skadede, omsorgssvigtede og lignende i alderen 0 - 18 år, der har behov for længerevarende anbringelse og intensiv pædagogisk behandling.

Vi er normeret til at have 12 børn fordelt på to afdelinger. Vi arbejder i et lille tæt team, og kommunikation er et vigtigt rebskab i vores arbejde.

Du er klar på et tæt samarbejde med dine kollegaer. Vi gør meget for vores medarbejdere og forventer også meget af dig. Vi er en arbejdsplads hvor man er stabil, hvor man møder til tiden, og hvor man lærer, at alle har en lige stor andel i, at en arbejdsplads fungerer.

Det er din opgave, i samarbejde med gruppens øvrige personale, at varetage det pædagogiske arbejde ud fra Børnehjemmet Sikkerneqs værdier og normer.

Vi vægter faglighed meget højt i vores pædagogiske arbejde. Vi har derfor løbende supervision og undervisning af en fast tilknyttet psykolog. Herigennem sikrer vi en målrettet pædagogisk indsats, som kan styrke det enkelte barns udvikling på bedste vis.

Børnenes tilknytningsforstyrrelser fordrer et intensivt omsorgsarbejde, hvor det enkelte barns fundamentale fysiske og psykiske behov for nærhed og omsorg anerkendes og imødekommes. Vi vægter derfor det relationelle arbejde meget højt.

Vi er et duft- og kemikaliefrit hus, og det betyder at du skal møde duftneutral op på arbejde. Alt skyllemiddel, vaskepulver, parfume, shampoo og andre plejeprodukter skal derfor være fri for duft.

Vi forventer at du bruger kommunikation som et vigtigt redskab i dit arbejde. At du kan give udtryk for dine egne meninger, og at du vil lytte til andres. At du er positiv, og evner at fungerer i et team.

 

Kvalifikationer for pædagoger

 • Ansvarlig, struktureret, stabil og organiseret
 • Arbejder godt i team
 • Relevant uddannelse
 • At tage ansvar for det pædagogiske arbejde, og til enhver tid overholde den pædagogik der er på Børnehjemmet Sikkerneq
 • At skabe tid og rum for det enkelte barn
 • At være tålmodig og lyttende over for barnet
 • At have overblik over hele gruppen
 • At evaluere og dokumentere det pædagogiske arbejde
 • At der tages udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe med hensyn til tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde
 • At deltage i, og have det overordnet ansvar for alle de daglige praktiske gøremål
 • At følge de til enhver tid gældende retningslinjer for Børnehjemmet Sikkerneq
 • At holde sig ajour med Sikkerneqs retningslinjer
 • At overholde tavshedspligten, også over for pædagogmedhjælpere
 • At planlægge vagten så dagstrukturen kan følges
 • Du skal være dine egne kompetencer og ressourcer bevist og bringe dem i spil
 • Gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner samt it kundskab på brugerniveau
 • At du er med til at gøre din arbejdsplads moppefri
 • At du er indstillet på at deltage i koloni i fjorden minimum en uge om året
 • At du er fremmødestabil og har ansvarsfølelse
 • Kørekort

 

Kvalifikationer for medhjælpere

 • Ansvarlig, struktureret, stabil og organiseret
 • Arbejder godt i team
 • At skabe tid og rum for det enkelte barn
 • At være tålmodig og lyttende over for barnet
 • At have overblik over hele gruppen
 • At evaluere og dokumentere det pædagogiske arbejde
 • At deltage i, og have det overordnet ansvar for alle de daglige praktiske gøremål
 • At følge de til enhver tid gældende retningslinjer for Børnehjemmet Sikkerneq
 • At holde sig ajour med Sikkerneqs retningslinjer
 • At overholde tavshedspligten
 • At planlægge vagten så dagstrukturen kan følges
 • Du skal være dine egne kompetencer og ressourcer bevist og bringe dem i spil
 • At du er med til at gøre din arbejdsplads moppefri
 • At du er indstillet på at deltage i koloni i fjorden minimum en uge om året
 • Kørekort

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne aflønnes i forhold til kvalifikationer og funktion. Der kan til pædagogstillingen anvises umøbleret personalebolig, efter de til enhver tid gældende regler.

 

Ansøgning
Hvis dette har vakt din interesse, bedes du sende en ansøgning med billede, samt cv til: job@sikkerneq.gl

Ansættelsesstart er hurtigst muligt.