Gå til hovedindhold
147

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Boliger og Infrastruktur søger en AC-fuldmægtig (økonom) til Bolig- og Ejendomsafdelingen

Bolig- og Ejendomsafdelingen (BEA) i Departementet for Boliger og Infrastruktur søger en AC-fuldmægtig med økonomisk baggrund med erfaring inden for offentlig administration og boligadministration.
 
Tiltrædelsesdato er d. 1. september 2018 eller snarest efter aftale.
 
Om stillingen
Bolig- og Ejendomsafdelingen (BEA) er én ud af 3 afdelinger i departementet. Der er ca. 30 medarbejdere i departementet.  
 
Vi er en lille afdeling, som arbejder tæt sammen og som favner en meget bred opgaveportefølje, herunder varetagelse af Selvstyrets samlede forsikringer, køb og salg af bolig- og ejendomme, lovgivning inden for boligområdet, høringssvar inden for afdelingens område, besvarelse af henvendelser fra Ombudsmanden samt borgere. Afdelingen har også ansvaret for bevillingsstyring inden for bolig- og ejendomsområdet.
 
Vi søger en person, som skal være i løbende dialog vedrørende Selvstyrets boligafdelinger om boligafdelingernes budgetter og regnskaber, herunder udarbejdelse af rapportering samt eventuelle oplæg i relation til området. Måske er det dig, vi gerne vil have med på holdet som vores nye kollega.
 
Dine ansvarsområder vil primært være:

 • Økonomiske analyser i forbindelse med lovforslag eller andre sager inden for boligområdet.
 • Udarbejdelse af konsekvensanalyser ved lovforslag eller nye tiltag under boligområdet, samt være drivkraften i forhold til at få gennemført de økonomiske analyser på boligområdet, der skal udarbejdes i forbindelse med et forberedende arbejde ved en eventuel overdragelse af Selvstyrets boliger til kommunerne.
 • I arbejdet omkring etablering af en ny lejelov skal du være drivkraften i gennemførelsen af økonomiske analyser der blandt andet vedrører huslejesammensætning, herunder i forhold til husstandsindkomster og rådighedsbeløb mm.
 • Være bindeleddet i arbejdet omkring udredninger af økonomiske forhold sker i samarbejde med Grønlands Statistik, Departementet for Finanser, Departementet for Sundhed og Departementet for Sociale anliggender eller andre – og ikke mindst med kommunerne.
 • Diverse ad hoc opgaver indenfor departementets samlede arbejdsområde.

 
Vi forventer
Du er økonom, f.eks. cand. oecon., cand. merc.jur. eller tilsvarende, samt noget erfaring inden for boligområdet, herunder kendskab til de politiske og administrative beslutningsprocesser I Grønlands Selvstyre.

Vi ser gerne, at du;

 • har kendskab til XAL eller tilsvarende økonomisystemer,
 • er stærk i excel og store regneark,
 • har kendskab til cBrain F2,
 • kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften på én gang,
 • stærke strategiske analytiske kompetencer,
 • er loyal, positiv og god til at tilpasse dig til en travl hverdag,
 • er selvstændig i arbejdet,
 • kan udarbejde nøgletal for arbejdsområderne,
 • er god til at formidle, både skriftligt og mundtligt og
 • er i stand til at formidle svært tilgængeligt materiale på en let og overskuelig måde

Det er et krav, at du har kendskab til det grønlandske sprog og grønlandsk samfundsforhold.

Vi tilbyder

 • Et arbejde i et Departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger.
 • Personlige og faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse.

Løn - og ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Den normale ugentlige arbejdstid er 40 timer.
 
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Yderligere oplysning
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte kontorchef Ane Marie Sakariasen på telefon 34 54 35 eller via e-mail amsa@nanoq.gl.  
 
Ansøgning
Ansøgningsfristen er mandag d. 15. august 2018. 
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning