Gå til hovedindhold
147

Dette jobopslag er udløbet

Rehabiliteringstilbuddet og Bokollektiverne i Nuuk søger områdeleder / Job nr. 559/18

Er du en ildsjæl og brænde du for at være med til at gøre en forskel, for borgere med et vidtgående handicap, er det lige dig vi mangler som Områdeleder til Rehabiliteringstilbuddet og Bokollektiverne i Nuuk, under Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri Job nr. 559/18

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger Områdeleder til Rehabiliteringstilbuddet og Bokollektiverne i Nuuk, med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Som Områdeleder vil du skulle varetage den daglige ledelse og drift af Rehabiliteringstilbuddet samt Bokollektiverne Blok 9-201 og Nuussuaq 65-101

Rehabiliteringstilbuddet er et midlertidigt bosted, for borgere med et vidtgående handicap, som har behov for psykosocial rehabilitering og vurdering af deres funktionsniveau, samt hvilke fremtidig bolig/botilbud, der passer bedst til borgeren. I Rehabiliteringstilbuddet er der plads til 6 beboere.

Bokollektiverne er et bosted til borgere med et vidtgående handicap, som har behov for at motivation og støtte til at kunne mestre livet på egne præmisser.

I Bokollektivet Blok 9-201 bor der 4 beboere, og hvor der er medarbejdere i 24 i døgnet

I Bokollektivet Nuussuaq 65-101 bor der 3 beboere, og hvor der er en medarbejder 8 timer om dagen.

I Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri arbejder vi ud fra kvalitetstandard, som er politisk godkendt, det vil sige, at, i kvalitetstandarderne står der beskrevet hvilke ydelser der skal leveres.

Kvalitetstandarderne kan findes på følgende link: https://sermersooq.gl/da/borger/kvalitetsstandarder-for-velfaerdsomraadet/#cat=272

 

Arbejdsopgaver som Områdeleder for Rehabiliteringstilbuddet og Bokollektiverne:

 • Ansvarlig for den daglige ledelse og drift af Rehabiliteringstilbuddet og Bokollektiverne
 • Medansvarlig for at budgettet holdes indenfor den politisk godkendte ramme
 • Medansvarlig for målrettet råd og vejledning, samt udvikling og opkvalificere personalet i Rehabiliteringstilbuddet og Bokollektiverne, i samarbejde med Afdelingslederen
 • Være en frontfigur og igangsætter for det øvrige personale
 • Ansvarlig for at skabe gode arbejdsbetingelser for personalet i Rehabiliteringstilbuddet og Bokollektiverne
 • Være en del af ledergruppen i Afdelingen for Støttekorps, Værestederne, Rehabilitering og Bokollektiverne.
 • Deltage i planlægningen og afholdelsen af Handicapugen, Uge 41 samt være aktiv i andre arrangementer der afholdes i Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri

 

Vi forventer, at du:

 • Har en pædagogisk, sundhedsfaglig eller ergoterapeutisk uddannelse
 • Har kendskab til at arbejde rehabiliterende
 • Gerne har ledererfaring fra tidligere job inden for institutionsområdet
 • Gerne erfaringer indenfor at arbejde med mennesker, der har et vidtgående handicap.
 • At du har lyst til og brænder for at være med til at gøre en forskel for mennesker, der har et vidtgående handicap.
 • Er i stand til at arbejde målrettet og er god til anerkendende kommunikation
 • Har kendskab til at arbejde med pædagogiske handleplaner
 • Er engageret og har et sundt og positivt livssyn
 • Kan arbejde tværfagligt, selvstændigt og er fleksibel
 • Er dynamisk, igangsættende og har humoristisk sans
 • Kan indgå i en lille gruppe, hvor samarbejde er alfa omega
 • Har overblik og situationsfornemmelse

 

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • At du kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • At du kan arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • At du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • At du evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • At du er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • At du bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • At du er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsproget ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:

 • Et spændende og alsidigt job med mange udfordringer og mulighed for indflydelse på egen opgaver, hvor dagene ikke er ens.
 • Et job i en organisation, hvor der er mulighed for at have indflydelse og som er i konstant udvikling og forandring, til fordel for borgernes bedste.
 • Et job med glade og engageret medarbejdere
 • Et job med glade og motiverede borgere, der i dagligdage har brug for en strukturende rammer og aktiviteter.
 • Et job hvor der er mulighed for indflydelse og sætte sit eget præg på opgaverne
 • Samarbejde på et tværfagligt plan
 • Og sidst men ikke mindst en flok glad og imødekommende borgere, der glæder sig til at byde dig velkommen


Stillingen er fuldtids, arbejdstiderne vil primært være i dagtimerne fra kl. 08-16, du vil dog skulle have rådighedsvagt, i forhold til ledelsesspørgsmål, udenfor ordinær arbejdstid

Som Områdeleder vil du have kontor i Rehabiliteringstilbuddet, Kangillinnguit 4, 3905 Nuussuaq.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

EJ BOLIG
Der er ikke bolig til stillingen. 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 559/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 5. september 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Susanne K. Christensen
Telefon: +299 36 61 63
Mobil: +299 56 27 61
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning