Gå til hovedindhold
78

Dette jobopslag er udløbet

Jurist eller juridisk sagsbehandler til alsidig stilling

Indenrigsafdelingen i Departementet for Råstof, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender søger en engageret jurist eller juridisk sagsbehandler.
 
Vi skal have bedre styr på de kommunale vedtægter og på rammerne for kommunalfundmagten. Desuden skal vi have fornyet valgloven. Efter den kommunale forening KANUKOKA er nedlagt, yder vi en del rådgivning til kommunerne. Blandt andet skal vi have overblik over hvilke råd, nævn og bestyrelser, som kommunerne nu selv skal udpege medlemmer til. Dette er blot nogle af vores aktuelle opgaver.
 
Da vores jurist stopper, har vi brug for et nyt, godt hoved med juridisk indsigt, og vi søger derfor en jurist eller en dygtig juridisk sagsbehandler til at indgå i afdelingen, som i alt tæller fire medarbejdere og en afdelingschefen.
 
Du skal sammen med afdelingen være med til at sikre en god service til vores Naalakkersuisoq. Du skal også deltage i sekretariatsfunktioner for Kommunernes Tilsynsråd, Valgnævn, Valgbarhedsnævn samt Den Politiske Koordinationsgruppe, som er et forum for Naalakkersuisut og borgmestre. Du skal desuden bidrage til den almindelige sagsbehandling samt til løsning af opgaver i øvrigt.
 
Indenrigsafdelingens primære ressortansvar er overordnet tilsyn med kommunernes styrelsesforhold. Vi aflægger så vidt muligt et årligt tilsynsbesøg i hver kommune. Afdelingen har nær kontakt med kommunerne og andre offentlige myndigheder. Desuden deltager afdelingen i tværoffentlige møder og arbejdsgrupper.
 
Afdelingens ansvarsområder omfatter blandt andet:
- Legalitetstilsyn med styrelsesforhold på alle niveauer i kommunerne.
- Gennemførelse af valg til Inatsisartut og borgerråd.
- Sekretariat for Kommunernes Tilsynsråd.
- Sekretariat for Valgnævn.
- Sekretariat for Valgbarhedsnævn.
- Sekretariat for Den Politiske Koordinationsgruppe.
 
Afdelingen varetager ansvaret for lovgivning om blandt andet:
- Den kommunale styrelse.
- Valg til Inatsisartut.
- Valg til kommunalbestyrelser, lokaludvalg, bygdebestyrelser og menighedsråd.
- Valg til borgerråd.
- Tinglysning og ekspropriation.
 
Vi tilbyder:
- Et arbejde, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
- Et uformelt arbejdsmiljø med korte kommandoveje og engagerede kolleger.
- En hverdag, hvor dagene aldrig er ens, og hvor du er med til at præge opgaverne.
- Mulighed for personlig og faglig udvikling samt eventuelt efteruddannelse.
 
Vi forventer, at du:
- Har en videregående uddannelse inden for jura eller er juridisk sagsbehandler (jusa).
- Har kendskab til den kommunale verden.
- Kan arbejde både selvstændigt og i teams.
- Har gode analytiske evner og flair for strategisk planlægning.
- Har kendskab til forholdene her i landet.
- Har gode skriftlige formuleringsevner.
- Har kendskab til og kan tilpasse dig arbejdet i en politisk styret organisation.
- Kan begå dig på flere sprog, her vil grønlandsk særligt blive foretrukket.
 
Vi lægger derudover vægt på, at du:
- Har evne til at planlægge og strukturere din hverdag sammen med dine kollegaer.
- Har interesse for at arbejde i et travlt miljø og samtidigt have mange bolde i luften.
- Har gode samarbejdsevner.
- Er initiativrig, kreativ, resultatorienteret og udadvendt.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation
 
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.
 
Nærmere oplysninger om afdelingen og stillingen kan indhentes hos afdelingschef Klaus Georg Hansen, tlf. 34 51 11, e-mail: kgh1@nanoq.gl.
 
Ansøgningsfrist: 20. august 2018 kl 12:00.
 
Tiltrædelse: 1. oktober 2018, eller efter aftale.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning