Gå til hovedindhold
82

Dette jobopslag er udløbet

Pissassarfik, Det landsdækkende handicapcenter søger psykolog – primært til børneområdet

Vil du være med til at præge udviklingen og løfte handicapområdet på landsplan i et nyt og spændende kraftcenter, hvor høj faglighed, tværgående samarbejde og vidensdeling er nøgleord? – Så er du måske vores nye medarbejder…
 
Tiltrædelsesdato: 1. oktober 2018 eller efter nærmere aftale.
 
Om stillingen
Pissassarfik, Det landsdækkende handicapcenter, er i sin form og koncept helt nyt. Centeret er opført i Sisimiut til formålet, og er en enhed under Socialstyrelsen
 
Pissassarfik, Det landsdækkende handicapcenter er et nationalt kraftcenter, der skal yde rådgivning, vejledning og træning for de enkelte borgere med handicap – børn som voksne. Dertil skal tilbydes der uddannelse og vejledning til pårørende. Ydelserne bliver leveret såvel på centeret som lokalt, hvor den enkelte borger bor, og det konkrete behov er. Af hensyn til borgerne og udviklingen af handicapområdet på landsplan, er det vigtigt, at centerets samarbejde med kommunerne er så tæt og udviklet som muligt. Det handler om vidensdeling, rådgivning og tilbud om målrettet kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere. Stillingen indeholder rejseaktivitet, da opgaverne skal løses der, hvor det er mest hensigtsmæssigt.
 
I arbejdet inddrages du i sager vedr. børn for at sikre den psykologfaglige vinkel på disse sager/visitationer. Det handler dels om at dele viden med dine kollegaer dels om, at du selvstændigt kan udarbejde behandlingsplaner.
 
Vi forventer:

 • At du er uddannet cand. psych. eller cand. pæd. psych. – gerne med autorisation
 • At du har minimum 3 års relevant erhvervserfaring
 • At du kan yde rådgivning og vejledning til borgere, pårørende, fagprofessionelle mv.
 • At du inden for eget fagområde sikrer, at centeret arbejder efter best practice, primært inden for børneområdet, sekundært inden for voksenområdet
 • At du mestrer samtaleterapi
 • At du kan varetage observationsopgaver til brug for udredninger
 • At du har gode samarbejdsevner
 • At du udfører administrative opgaver
 • At du kan anvende IT på brugerniveau

Vi tilbyder:

 • En spændende stilling, hvor du kan påvirke udviklingen af et helt nyt tilbud og koncept
 • Indflydelse på, hvordan stillingsindholdet omsættes til praksis
 • Et fagligt miljø, hvor du kan blive udfordret af dygtige kollegaer, ligesom du kan udfordre dem og dig selv
 • En arbejdsplads, der er til for at skabe resultater for mennesker med handicap og løfte områdets generelle faglige niveau
 • En arbejdsplads, hvor forskellighed værdsættes og arbejdsmiljøet tages alvorligt


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                    
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte souschef Naja Olsen Lennert, tlf. +299 53 02 18 eller E-mail: naja@nanoq.gl.
 
Ønsker du yderligere information om at arbejde i Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under ”job”.
 
Ansøgning
Opslaget løber til og med den 23. august 2017.
 
Samtaler forventes afholdt i uge 35 og foregår enten ved fysisk fremmøde eller via videokonference.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning