Gå til hovedindhold
147

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Fagchef for Ældreområdet / Job nr. 524/18

Er du en erfaren leder, der brænder for respektfuld omsorg for ældre, så er du måske vores kommende Fagchef for Ældreområdet i Kommuneqarfik Sermersooq.

Fagchef for Ældreområdet ligger i Forvaltningen for Arbejdsmarked og  Velfærd, der varetager betjeningen af borgere over 18 år og har ansvaret for følgende områder:

Ældreområdet, handicapområdet, myndighedsområdet og arbejdsmarked.

Forvaltningen har afdelinger, institutioner og medarbejdere i hele kommunen.

Som fagchef bliver du en del af Forvaltningens ledelsesteam der består af Direktøren, Fagchefen for Arbejdsmarked, Fagchef for handicapområdet, Stabschefen, Fagchefen for myndighed og ydelsesområdet, to ledende fagkonsulenter i henholdsvis Paamiut og Tasiilaq.

Du vil som fagchef referere direkte til Direktøren for Velfærd og Arbejdsmarked, hvor du kommer til at, stå i spidsen for en afdeling med to afdelingsledere, en række institutions- og områdeledere samt i alt ca. 220 medarbejdere.

Områdets ansvarsområder er: pleje- og alderdomshjem, ældrekollektiver, hjemmehjælp, dagcenter, dagtilbud og aflastning.

Kommunens vision for ældreområdet er, at flest mulige ældre forbliver aktive i eget hjem og at de ældres ressourcer sættes i spil. Kommunen er i øjeblikket i gang med sektorplan for området og vores nye fagchef vil få en nøglefunktion med, at være drivkraft på, at de gode idéer og visioner for fremtidens ældre i vores kommune omsættes i praksis og implementeres i driften.

Derudover står området overfor udvidelse med planlægning af nye alderdomshjem i to af kommunens byer, udvidelse af aflastning m.m.

Vi forventer:

  • At du er en erfaren leder med ledelseserfaring fra både det strategiske niveau og gerne erfaring med ledelse af andre ledere og distanceledelse
  • At du har en for ældreområdet relevant videregående uddannelse og lederuddannelse, med erfaring i at arbejde i en politisk ledet organisation, med kendskab til offentlig administration og kan sætte sig ind i relevant lovstof
  • At du som leder både kan vise retning, skabe resultater og bringe de politiske visioner i mål, samtidig med at du som leder er en stærk teamspiller, på tværs af forvaltningen og organisationen
  • At du har dokumenteret erfaring med budget og økonomistyring
  • At du har en anerkendende ledelsestilgang, med dialog, åbenhed og medarbejderinvolvering
  • At du kan se dig selv i en forvaltning hvor respekt, ansvar og udvikling er nøgleord for vores virke både indadtil og i forhold til borgere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter
  • At du trives i et arbejdsmiljø med stor afveksling i dagligdagen, et pænt tempo og en uformel omgangstone, hvor vi løfter i fællesskab, hvor du som leder formår at sætte egne og din afdelings ressourcer og potentialer i spil til gavn for området og gøre hinanden bedre
  • At du som menneske er robust og rummelig med et stærkt personligt drive for at udøve ledelse

Kommuneqarfik Sermersooq har som den eneste grønlandske kommune gennem flere år arbejdet ud fra vedtagne kvalitetsstandarder. 

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 524/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 15. august 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Isak Nielsen Kleist
Telefon: +299 368160
Mobil: +299 551949
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning