Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Støttekorpset i Nuuk søger 2 støttepersoner / Job nr. 541/18

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger 2 Uddannede Støttepersoner til Støttekorpset i Nuuk, med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Støttekorpset i Nuuk, servicere borgere, med et vidtgående handicap, der bor i eget hjem, der har behov for støtte, vejledning og træning i bedre at kunne leve et almindeligt hverdagsliv på egne betingelser.

Målgruppen for Støttekorpset i Nuuk, er borgere med et vidtgående handicap, med forskellige psykiske eller fysiske lidelser, de har behov for støtte i hverdagen. Tilbuddet medvirker til at borgeren med et vidtgående handicap, støttes til at kunne leve et så almindeligt hverdagsliv som muligt, hvor aldersgruppen er 18-67 år.

 

I Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri arbejder vi ud fra kvalitetstandard, som er politisk godkendt, det vil sige at i kvalitetstandarderne står der beskrevet hvilke ydelser der skal leveres og hvilke ydelser der ikke bliver leveret.

Formålet med at borgeren får visiteret støttetimer, er at den enkelte borger gennem vejledning, støtte og træning, bliver i bedre i stand til at kunne leve et almindeligt hverdagsliv på egne betingelser.

Som Støtteperson i Støttekorpset skal du i samarbejde med borgeren være med til at skabe og sikre en struktureret dagligdag, hvor borgeren oplevertryghed og faste rutiner, dette ved hjælp af støtte, motivation og vejledning, samt ud fra borgerens handleplan. Samt borgerens individuelle pædagogiske handleplaner, som du løbende skal være med til at revurdere, i samarbejde med borgeren og dine kolleger. 

Som Støtteperson vil du skulle deltage i netværksmøder, handleplansmøder, samt andre relevante møder, dette i tæt samarbejde med borgeren.


Stillingen er en fuldtidsstilling

 

Vi forventer du:

 • Gerne er uddannet støtteperson, eller har en sundfaglig og eller pædagogisk uddannelse
 • Har erfaring med at arbejde med mennesker med psykiske og fysiske lidelser
 • Har kendskab til udarbejdelse af pædagogiske handleplaner
 • Er engageret og har et positivt livssyn
 • Kan arbejde selvstændigt og er fleksibel
 • Er dynamisk, igangsættende og har humoristisk sans
 • Kan indgå i en lille gruppe, hvor samarbejde er alfa omaga
 • Har overblik og situationsfornemmelse

Vi lægger desuden vægt på:

 •  
 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job, hvor dagene ikke er ens.
 • Et job i en organisation, hvor der er mulighed for at have indflydelse og som er i konstant udvikling og forandring, til fordel for borgernes bedste.
 • Et job hvor der er mulighed for indflydelse og sætte sit eget præg på opgaverne
 • Samarbejde på et tværfagligt plan
 • Et job hos glade og motiverende borgere, der i dagligdagen har brug for hjælp til at strukturere hverdagens aktiviteter og rammer
 • En flok dygtige og glade kolleger, hvor humøret er i højsæde

 

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

EJ BOLIG
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 541/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 14. august 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Susanne K. Christensen
Telefon: +299 36 61 63
Mobil: +299 56 27 61
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning