Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Vi søger to udvalgssekretærer til Kommune Qeqertalik

Vores kommune har en spændende og ny organisationsstruktur, og vi kan tilbyde dig en stilling, der kan give dig en faglig og ikke mindst en personlig udvikling i et af vores jobs som udvalgssekretær. Vi søger to sekretærer, da der dels kan være arbejde i flere udvalg på samme tid og for at sikre, at vi har en god rytme i kommunens arbejde. Du vil derfor koordinere dit arbejde tæt sammen med den anden udvalgssekretær og i samarbejde med din chef, der er kommunens sekretariatschef.

 

Tiltrædelse

Stillingen er ledig til besættelse snarest eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 6. august 2018.

Baggrund

Den 1. januar 2018 blev Qaasuitsup Kommunia delt i to kommuner: Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia. Samme dag tiltrådte overgangsudvalget som kommunalbestyrelse i vores nye kommune og fungerer frem til kommunalbestyrelsesvalget i april 2021.

Den kommende kommunale organisation i Kommune Qeqertalik bliver drøftet og afgjort af det nye overgangsudvalg. Overgangsudvalget ønsker en dynamisk og fleksibel administration med en kompetent stab, hvor de fire byers og otte bygders kompetencer skal styrkes indenfor byens ansvars- og kompetenceområder.

 

Opgaver

Vores to udvalgssekretærer skal støtte kommunalbestyrelsens politikere i arbejdet med politiske beslutninger og den politiske proces i Kommune Qeqertalik. Der bliver travlt i udvalgene, for der er mange ting, der skal falde på plads i de kommende år. Vores mål er at blive den mest velfungerende kommune i Grønland, så vi skal alle i fællesskab arbejde hårdt for at nå målene. Det betyder, at du skriftligt og på et praktisk plan både skal forberede og følge op på møderne i de forskellige udvalg i kommunen. Udvalgssekretærerne sørger for, at der er styr på formalia, og at tingene sker rettidigt. Derfor kan der også være arbejdsdage, der er lange, så fleksibilitet og koordinering er nøgleord i stillingen.

 

Dine primære arbejdsopgaver er

 • at fungere som sekretærfunktion for stående udvalg
 • sagsfremstilling af politiske sager
 • at være sekretær for diverse sager
 • planlægning af officielle og andre repræsentative arrangementer
 • andre relevante opgaver inde for sekretariatsarbejde

 

Faglige kvalifikationer

Vi forventer, at du:

 • som minimum har en uddannelse inden for handel og kontor eller tilsvarende
 • har kendskab til IT på brugerniveau
 • har analytisk sans, politisk forståelse og er god til at kommunikere, både mundtligt, skriftligt og socialt
 • har kendskab til sagsgange og sagsoverblik i en offentlig administration
 • har gode samarbejdsevner og evner at arbejde systematisk
 • har gode sprogkundskaber i grønlandsk og dansk, skriftligt og mundtligt
 • meget gerne har erfaring med betjening af politikere eller fra en politisk styret organisation

 

Personlige egenskaber

Vi ser gerne, at du

 • er udadvendt, initiativrig og har et godt humør
 • er i besiddelse af udpræget ordenssans
 • er selvstændig og kan bevare overblik i travle situationer
 • har evne og vilje til at samarbejde på tværs af organisationen
 • trives i et arbejdsmiljø med stor afveksling i dagligdagen, et pænt tempo og en uformel omgangstone

Om os

Qeqertalik Kommune er en nyoprettet kommune i den sydlige del af Diskobugten. Vores kommune består af fire byer og otte bygder, og vores mål er at kommunens arbejde skal være synligt alle steder. Et af vores helt store fokuspunkter er fleksibiliteten. Vi vil være lettilgængelige for borgerne og have et personale, der udviser god service, og vi ønsker at tilpasse det kommunale arbejde til vores grønlandske værdier og kulturelle baggrund. Læs mere om vores nye organisation på: http://www.qeqertalik.gl

 

Aasiaat ligger på en ø i den sydlige del af af Diskobugten. Øen ligger i et stort skærgårdsområde og er kendt for sit fantastiske kajak-farvand, og vores område er desuden det mest populære sted for hvaler i Grønland. Byen er Grønlands femtestørste med cirka 3.100 indbyggere og kommunen har sammenlagt 6.500 indbyggere (eksklusive hvaler og slædehunde).

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår (herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning) fastsættes efter den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Bliver du ansat, har du tre måneders prøvetid.

 

Du har mulighed for at få anvist en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Du betaler husleje og depositum efter de gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

 

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan derudover være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor du kan indkvarteres vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

 

Yderligere oplysninger

Du kan indhente yderligere oplysninger om stillingen hos Alida C. Rafaelsen på email alida@qeqertalik.gl eller telefon +299 38 70 11.

 

Send os en ansøgning

Ser du potentiale i jobbet og tror du, at du kan være den rette til et af jobbene, så send en ansøgning mærket ”Udvalgssekretær” sammen med et CV med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, og vedlagt eksamenspapirer, m.v.

 

Du kan maile os din ansøgning på alida@qeqertalik.gl

eller sende den med post til

Kommune Qeqertalik

Niels Egedes Plads 1, Postboks 220

3950 Aasiaat

Ansøgningen skal være os i hænde inden den 6. august 2018.