Gå til hovedindhold
147

Dette jobopslag er udløbet

Kommunikationsmedarbejder i Kommune Qeqertalik

Til Kommune Qeqertalik søger vi en ambitiøs og dynamisk kommunikationsmedarbejder, der brænder for at skabe god formidling mellem kommunen og borgerne og internt i den kommunale organisation. Det kan ske både via almindelig post, via vores intranet og via vores hjemmeside, som du vil få ansvaret for at vedligeholde. Det er en fordel, hvis du har erfaring med SoMe og CMS-systemer.

 

Tiltrædelse

Stillingen er ledig til besættelse snarest eller efter nærmere aftale.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 6. august 2018.

 

Primære opgaver

Du får tre primære opgaver som kommunikationsmedarbejder:

 

Kommunikation til kommunens borgere i fire byer og otte bygder

 • Kommunikation fra planlægning til konkret udførelse
 • Udarbejdelse af pressemeddelelser
 • Det er særligt nyhedsstof, vi i første omgang ønsker at udsende til borgerne, da kommunen er nydannet, og derfor er der en del omstruktureringer. Derudover skal vi formidle bruger-relevant data og information, som blandt andet kan bestå af dokumenter såsom vejledninger, cirkulærer og lignende.

 

Intern Kommunikation i den kommunale organisation

 • Kommunens intranet er et vigtigt organ for formidling, og kommunikationsmedarbejden vil hjælpe afdelingerne med at videregive relevante oplysninger, der skal ud til hele kommunens organisation

 

Sikring af og rådgivning om kommunikations- og PR-strategier for kommunen i samarbejde med sekretariatschefen og de enkelte afdelinger

 • Kommunikationsmedarbejderen har til opgave at sikre, at kommunens ledelse og afdelinger får en fælles platform, hvorfra kommunens kommunikationsstrategier planlægges. Der vil fortsat være separate strategier og identiteter for de enkelte afdelinger, så kommunikationsmedarbejderen skal i højere grad sikre, at de enkelte afdelingers strategier og udforminger af materialer koordineres efter en samlet plan

 

Faglige kompetencer

Det er vigtigt, at kommunikationsmedarbejderen

 • er uddannet idenfor kommunikation, fx cand.comm., journalist eller en anden kommunikationsuddannelse
 • har gode formidlingsevner og sikrer høj kvalitet i indhold og form i kommunens trykte og digitale kommunikation
 • har øjne for godt content og kan formidle det til brugerne
 • kan fange brugernes behov for information (både borgere og medarbejdere)
 • har overblik over SoMe og gerne professionel erfaring med disse
 • Har arbejdet med CMS-systemer

 

 

Personlige kompetencer

Vores kommende kommunikationsmedarbejder

 • er holdspiller og kan samtidig tage selvstændigt ansvar for opgaven
 • har overblik og arbejder struktureret
 • er serviceminded, opsøgende, udadvendt og skaber netværker
 • arbejder professionelt, kreativt og iderigt, men har samtidig en analytisk og struktureret tilgang til opgaverne
 • sætter en ære i at formidle og være troværdig
 • er ikke bange for blækspruttearbejde
 • trives med travlhed, for der sker mange ting hele tiden

 

Om os

Qeqertalik Kommune er en nyoprettet kommune i den sydlige del af Diskobugten. Vores kommune består af fire byer og otte bygder, og vores mål er at kommunens arbejde skal være synligt alle steder. Et af vores helt store fokuspunkter er fleksibiliteten. Vi vil være lettilgængelige for borgerne og have et personale, der udviser god service, og vi ønsker at tilpasse det kommunale arbejde til vores grønlandske værdier og kulturelle baggrund. Læs mere om vores nye organisation på: http://www.qeqertalik.gl

 

Aasiaat ligger på en ø i den sydlige del af af Diskobugten. Øen ligger i et stort skærgårdsområde og er kendt for sit fantastiske kajak-farvand, og vores område er desuden det mest populære sted for hvaler i Grønland. Tro os, når vi siger, at du aldrig bliver træt af at se på dem. Byen er Grønlands femtestørste med cirka 3.100 indbyggere og kommunen har sammenlagt 6.500 indbyggere (eksklusive hvaler og slædehunde).

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen vil være placeret i vores afdeling INUA i Aasiaat, og du referer til sekretariatschefen. Løn- og ansættelsesvilkår (herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning) fastsættes efter den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Bliver du ansat, har du tre måneders prøvetid.

 

Du har mulighed for at få anvist en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Du betaler husleje og depositum efter de gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

 

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan derudover være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor du kan indkvarteres vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

 

Yderligere oplysninger

Du har sikkert en masse spørgsmål. Derfor kan du indhente yderligere oplysninger om stillingen hos Alida C. Rafaelsen på e-mail alra@qeqertalik.gl eller telefon +299 38 70 11.

 

Send os en ansøgning

Ser du potentiale i jobbet og tror du, at du kan være med til at udvikle vores kommune, så send en ansøgning mærket ”Kommunikationsmedarbejder” sammen med et CV med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, og vedlagt eksamenspapirer, m.v.

Du kan maile os din ansøgning på Qeqertalik@qeqertalik.gl

eller sende den med post til:

 

 

Kommune Qeqertalik

INUA

Niels Egedes Plads 1, Postboks 220

3950 Aasiaat

Ansøgningen skal være os i hænde inden den 6. august 2018.