Gå til hovedindhold
80

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtige / specialkonsulenter til Miljøstyrelsen for Råstofområdet

Miljøstyrelsen for Råstofområdet udvider sit team og leder efter en til to imødekommende og sociale kollegaer med stærke generalistkompetencer.
 
Tiltrædelsesdato er den 1. september 2018 eller efter aftale.
 
Om stillingen 
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med tre kollegaer i Miljøstyrelsen, som består af en styrelseschef og to AC-fuldmægtige. Du vil også samarbejde i det daglige med medarbejdere i Departementet for Natur og Miljø, medarbejdere i Departementet for Råstoffer, samt Miljøstyrelsens videnskabelige rådgivere hos Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut. Derudover vil der være løbende kommunikation med råstofselskaber og interessenter på området.
 
Du skal varetage opgaver vedrørende miljøregulering af råstofselskabers efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer og kulbrinter. Det indebærer blandt andet udvikling af miljøreguleringen for råstofaktiviteter og daglig sagsbehandling af miljømæssige forhold ved råstofaktiviteter. Derudover skal du bidrage til orienteringer og oplæg til Naalakkersuisut. Samtidig skal der udarbejdes informations- og kommunikationsmateriale og opdateringer af vejledninger og retningslinjer. Al kommunikation foregår på engelsk, grønlandsk og dansk.
Det vigtige for os er, at du er fagligt velfunderet, grundig og selvstændig og har både lysten og evnen til at udvikle og strømline dine arbejdsopgaver. Du trives i rollen som formidler og udviser god situationsfornemmelse i kommunikation på tværs af faglige, organisatoriske og sproglige grænser. Du har et indgående kendskab til – og interesse for grønlandske forhold.
 
Vi forventer:

  • At du har en relevant videregående uddannelse og relevant faglig erfaring, gerne med stærke juridiske kompetencer
  • At du har interesse for- og faglig indsigt i miljøområdet og råstofområdet i Grønland
  • At du har lyst og evne til at arbejde med en bred vifte af både udviklings – og sagsbehandlingsopgaver i et internationalt orienteret miljø
  • At du har en proaktiv og organiseret tilgang til dine opgaver
  • At du har lyst til at lære om og indgå i interessebaserede forhandlingsprocesser
  • At du har erfaring med at arbejde og skrive på engelsk
  • At du har gode IT-kompetencer
  • At du formår at formidle fagsprog og videnskabeligt baggrundsmateriale på tværs af faglige og sproglige grænser

Vi tilbyder
Et alsidigt og udfordrende job med høj grad af frihed under ansvar. Du får i jobbet gode muligheder for udfordring samt udvikling af dine faglige og personlige kompetencer. Du får derudover en spændende stilling i en forholdsvist nyoprettet enhed. Vi lægger vægt på sammen at udvikle os til en tydelig, sammenhængende og imødekommende enhed, som bidrager til en effektiv opgavevaretagelse i forvaltningen. Du bliver i stillingen del af en enhed med et stærkt fagligt funderet netværk, hvor der er gode muligheder for ledelsesmæssig, faglig og kollegial sparring.

Om rejseaktivitet
Rejseaktivitet i og uden for Grønland må forventes i mindre omfang, i forbindelse med bl.a. tilsyn og efteruddannelse.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
For en kandidat med de rette dokumenterbare kompetencer, kan stillingen som specialkonsulent tilbydes..

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Om os - Miljøstyrelsen for Råstofområdet
Miljøstyrelsen for Råstofområdet er en styrelse under Departementet for Natur og Miljø. Miljøstyrelsen foretager vurderinger og træffer afgørelser om miljø-, -natur og klimaforhold på råstofområdet baseret på rådgivning fra en eller flere videnskabelige og uafhængige miljøinstitutioner.  Miljøstyrelsen har flerårige samarbejdsaftaler med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet samt Pinngortitaleriffik / Grønlands Naturinstitut (GN). I Miljøstyrelsen stræber vi efter at være tydelige, objektive og anerkendende i enhver sammenhæng. Vi lægger i teamet vægt på et højt fagligt niveau, grundighed, selvstændighed og tillidsskabende kommunikation.
 
Ansøgningsfrist torsdag d. 2. august 2018. 

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte styrelseschef Najaaraq Demant-Poort på telefon +299 34 68 38 / mobil +299 56 06 60 eller e-mail: nasd@nanoq.gl.
 
Se mere om råstofområdet på Råstofmyndighedens hjemmeside på www.govmin.gl
 
Du kan også finde Miljøstyrelsen for Råstofområdet på Naalakkersuisuts hjemmeside på www.naalakkersuisut.gl

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning