Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef til Departementet for Erhverv og Energi

Har du lyst til at være med i spidsen for den indsats, som skal udvikle nye erhvervssektorer og skabe vækst i Grønland.
Har lyst til at indgå i det ledelsesteam, som har ansvaret for at drive udviklingen inden for turisme, eksport af is og vand, modernisering af energi sektoren og som ikke mindst skal kick-starte efterforskningen efter olie og gas.
Så er stillingen som afdelingschef for Olie og gasafdelingen den rette udfordring for dig. 

Afdelingschefen skal være omdrejningspunktet mellem Naalakkersuisut, den internationale olieindustri, eksterne samarbejdspartnere på regionalt og nationalt plan, interesseorganisationer og videnscentre og departementets medarbejdere. Dette kræver at afdelingschefen har både politisk indsigt, et indgående kendskab til den grønlandske erhvervsscene og forståelse for de regionale forskelle og udfordringer. De daglige udfordringer for afdelingschefen omfatter administrativ betjening i forbindelse med politisk stillingtagen, opgaveprioritering og fokus på resultater og mål.
 
Vi forventer, at du har et indgående kendskab til grønlandske forhold. Du skal være udadvendt og imødekommende, med flair for udvikling og samarbejde.
 
Stillingen vil indebære både rejseaktivitet og arbejdsopgaver der ligger udenfor normal arbejdstid. I perioder må der påregnes en betydelig arbejdsindsats, hvorfor din tilgang til arbejdet må indebære en fleksibel indstilling og en vilje til at yde det der skal til for at nå i mål.

Arbejdsopgaverne omfatter:

 • Bidrag til udvikling og implementering af den nye olie og gasstrategi for Grønland
 • Markedsføring og internationale erhvervsfremstød
 • Udstedelse af nye – og opfølgning på eksisterende - olielicenser
 • Godkendelse af industriens efterforskningsprogrammer
 • Udvikling og gennemførelse af offentlige projekter til afdækning af olie og gaspotentialet
 • Budgetstyring - budgetopfølgning
 • Ministerbetjening
 • Det vil være en fordel hvis du skriftligt og mundtlig behersker grønlandsk, dansk og engelsk

Ansøgerprofil
Vi leder efter en engageret medarbejder med nedenstående profil:

 • Uddannelse som cand.merc.jur, cand. polit., cand. oecon, cand.merc. eller en geologisk/teknisk baggrund med betydelig administrativ erfaring
 • Erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation
 • Stærke analytiske evner
 • Relevant faglig kompetence
 • Gode evner til at favne fagligt bredt, have mange bolde i luften og være hurtig til at sætte sig ind i nye problemstillinger
 • Gode samarbejds- og formuleringsevner
 • Gode kommunikative egenskaber skriftligt såvel som mundtligt
 • Det vil være en fordel, hvis du skriftligt og mundtlig behersker grønlandsk, dansk og engelsk.
 • Lyst og vilje til at arbejde i en travl og omskiftelig hverdag

 Ansøgning
Kontaktperson for yderligere oplysninger er Departementschef Jørn Skov Nielsen, telefon +299 34 56 34/+299 55 61 88, e-mail: jsn@nanoq.gl
 
Ansøgningen skal være Departement for Erhverv og Energi i hænde senest den 31. juli 2018. Samtaler vil blive afholdt løbende.
 
Ansøgning skal mærkes ’ Afdelingschef’ og indeholde oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, og skal bilægges kopi af eksamensbeviser, referencer m.v. Send gerne ansøgninger med e-mail; anvend venligst word- og /eller pdf-format. Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbeviser skal sendes via nedenstående link senest d. 31. juli 2018:
 
Se mere om Departementet for Erhverv og Energi på www.naalakkersuisut.gl. Vi hører til i Nuuk, hvor der er mange muligheder for at gå på jagt, fiske, sejle, vandre, stå på ski og andet friluftsliv. Byens indbyggere har mange kulturtilbud med premierebiograf, kulturhus, golfbane, svømmehal m.m. - se mere på www.nuuk.gl eller www.greenland.com.

Ansættelsesvilkår:
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2018 månedligt Kr. 54.072 og årligt Kr. 648.864

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Hvis du ikke i forvejen har en bolig, kan der til stillingen anvises en personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum m.v. efter gældende regler. Indtil permanent bolig kan anvises, stilles midlertidig indkvartering til rådighed for hvilken der kan opkræves betaling efter gældende regler.  Har du gennem Selvstyret en personalebolig, vil denne videreføres.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning