Gå til hovedindhold
98

Dette jobopslag er udløbet

Faglærer i PI/SPS søges

Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat søger faglærer
 
Socialpædagogisk Seminarium, såkaldt PI/SPS, søger faglærer til socialhjælperuddannelsen under brancheskoleophold på Perorsaanermik Ilinniarfik /Socialpædagogisk Seminarium.
 
PI/SPS er ansvarlig for socialhjælperuddannelsen i Grønland. Undervisningen foregår i de to første teoriperioder på regionsskoler i Nuuk, Maniitsoq og Ilulissat.
Den tredje teoriperiode – brancheskoleopholdet, foregår på Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat. Med hensyn til ansættelsen kan der forekomme undervisning i andre regionskoler.
 
Vi søger en faglærer til at undervise på socialhjælperuddannelsen under brancheopholdet på seminariet i Ilulissat. Overordnet ansvar for socialhjælperuddannelsen er placeret på PI/SPS Ilulissat hos områdelederen.
 
Vi søger en underviser med pædagog/læreruddannelse eller andet tilsvarende, der kan dække flere af fagområderne inden for socialhjælperuddannelsen. Det drejer sig om følgende fag:

  • pædagogik og psykologi
  • musik - kreative fag
  • social- og samfundsfag
  • kommunikation
  • studievejledning.

Undervisningssproget på socialhjælperuddannelsen er grønlandsk. Litteraturen er ofte dansk. Tosprogethed vil derfor være en fordel.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger hos Rektor Nuka Kleemann eller Områdeleder for SHU Lena Mathiesen Fly på telefon 38 35 50. Læs mere på www.pi.sps.gl
 
Stillingen ønskes besat 1. august 2018 eller efter nærmere aftale og ansøgningsfrist er d. 25. juli 2018.
 
Ansøgningen kan fremsendes via mail på adressen allaffik@pi.sps.gl vedlagt original ansøgning med referencer og bilag. Ved udvælgelse af ansøgere til samtale tages referencer og ved ansættelse indhentes straffeattest.
 
Ansøgningen fremsendes til:
Perorsaanermik Ilinniarfik
Postboks 519
3952 Ilulissat

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning