Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Souschef

Souschef til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
 
Hermed opslås stillingen som souschef ved Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (NKA) med tiltrædelse pr. 1. september 2018 eller efter aftale. Souschefen er direktørens daglige partner i forhold vedr. ledelse og er stedfortræder for direktøren under dennes fravær pga. rejser, ferie o.lign.
 
NKA rummer to institutioner: Nunatta Katersugaasivia og Nunatta Allagaateqarfia, hvis arbejdsområder er angivet i hhv. Inatsisartutlov om museumsvæsen og Inatsisartutlov om arkivvæsen, begge fra 2015. Endvidere varetager NKA myndighedsbehandling omkring fredningsområdet, hvis opgaver også er beskrevet i lov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder.
 
Souschefen kommer primært til at varetage opgaver inden for museums- og fredningsområdet.
 
Museumsafdelingen udfører indsamling, dokumentation, konservering, bevaring, forskning og udvikling indenfor historie, arkæologi, etnografi, etnologi og kunst. Museumsafdelingen har det landsdækkende ansvar for Grønlands fortidsmindeforvaltning på land og på søterritoriet. Udover de museale opgaver er NKA pålagt via fredningsloven at fungere som fortidsmindeforvaltning vedr. alle landets fortidsminder og fredede områder samt som et forvaltningskontor for fredede bygninger.
 
Kerneområderne i arbejdet ved museet er indsamling, bevaring og konservering, dokumentation og registrering, registrering af fortidsminder, det antikvariske område, inkl. fredningsområdet og det immaterielle kulturarvsområde. Souschefens særlige ansvarsområder aftales mellem direktør og souschef.
 
Souschefen deltager i udarbejdelse af budgetter, arbejdsplaner o. lign. Herudover er souschefens administrative opgaver bl.a. varetagelse af kontraktlige forhold vedr. foto, film, genstande, udlån af genstande til udstillinger, forskning og lignende. Souschefen har ansvar for vedligehold af feltudstyr, postjournal og bibliotek.
 
De ansatte akademikere ved NKA forsker og formidler indenfor deres respektive områder og deltager i nationale og internationale samarbejder og forskningsnetværk, der skal videreudvikles. Det tilstræbes gennem arbejdets planlægning og/eller allokering af opgaverne, at souschefen er fagligt og forskningsmæssigt aktiv i souschefperioden.
 
Stillingen ønskes besat med en arkæolog med en akademisk grad på Ph.D-niveau.

Løn- og ansættelsesforhold aftales i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Dansk Magisterforening. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til direktør Daniel Thorleifsen på telefon 32 26 11 eller e-mail: daniel@natmus.gl
 
Ansøgningen skal være institutionen i hænde senest mandag d. 13. august 2018.
 
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser, publikationsliste, udtalelser m.v. fremsendes ved at trykke ”Send ansøgning” eller til:
 
Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu
Grønlands Nationalmuseum og Arkiv
Postboks 145 – 3900 Nuuk
Att. Daniel Thorleifsen
E-mail: daniel@natmus.gl

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning