Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Søger Områdeleder i Ældreområdet / Jobnr. 480/18

Ældreområdet i hele Kommuneqarfik Sermersooq er i rivende udvikling, vil du være med på holdet så er det netop dig vi mangler som vores nye områdeleder for kysten

Ældreområdet i hele Kommuneqarfik Sermersooq søger en områdeleder der kan lede fra Nuuk af, 40 timer ugentligt, pr. 1. april 2018 eller snarest derefter. 

Som områdeleder er du leder for 3 ledere fordelt på to ældrekollektiver i henholdsvis Qegertarsuatsiaat & Ittoqqortoormiit, samt hjemmehjælpen i byerne Tasiilaq & Paamiut. Med et samlet personel på ca. 40 medarbejdere.

Som områdeleder er dine primære opgaver:

 • Distanceledelse af lederne
 • Understøtte lederne i deres daglige drift
 • Afholdelse af personalemøder med lederne
 • Personaleadministration

Vil du være en del af ældreområdet, og har du lyst til at arbejde udviklingsorienteret og målrettet med bl.a. sygefravær, rekruttering og daglig distanceledelse af ledere, med forskellig faglig baggrund, så er det lige dig vi står og mangler som vores nye kollega.

Som områdeleder for kysten, har du base på vores hjemmehjælpskontor i Nuussuaq, hvor du bliver en daglig ressource og sparringspartner med områdelederen for Nuuk, samt driftsplanlæggeren. Som områdeleder kommer du til, at være med helt fremme hvor tingene sker, og du vil i tæt samarbejde med de ledere der sidder lokalt på kysten, sikre den daglige drift.

Inde for ældreområdet arbejder vi ud fra princippet hjælp til selvhjælp, også kaldet træning før pleje. Dette betyder, at vi har et tæt tværfagligt samarbejde med kollegaer indenfor hele ældreområdet. Metoden gør, at borgerne får en øget livskvalitet, ved at opretholde flere funktioner både fysisk og psykisk.

Det er vigtigt for os at yde den bedst mulige hjælp, så vores borgere får mulighed for, at opretholde den livskvalitet der er ved at blive længst muligt i eget hjem.

Vi vægter involvering, kommunikation og information højt. Du vil have ugentligt møde med afdelingslederen, hvor vi både drøfter nye tiltag, faglig sparring, undervisning eller når der opstår et behov for at drøfte hverdagssituationer.

Som områdeleder for kysten skal du være parat til at tage på tjenesterejse.

Vi forventer, at du

 • har en sundhedsfaglig uddannelse, og kan skabe resultater tværfagligt
 • evt. har ledelseserfaring, og kan udøve god og nærværende ledelse, også selvom det er via en telefon
 • medvirker til at sikre, at alle medarbejdere arbejder i samme retning med fælles kendte mål
 • sikre gennem effektiv styring, at ressourcerne anvendes bedst muligt i samarbejde med lederteamet rundt på kysten
 • arbejder helhedsorienteret og systematisk for at sikre, at borgerne/pårørendes forventninger medtages i planlægningen
 • vil bidrage til kontinuerlig udvikling af personalets kompetencer
 • har overblik, og kan prioritere dine arbejdsopgaver
 • tager initiativ til udvikling og nytænkning
 • kan grønlandsk og dansk
 • vil være med til at skabe et godt arbejdsmiljø, er fleksibel og med godt humør

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads hvor udvikling medansvar og medindflydelse prioriteres højt
 • et spændende og varieret job med masser af udfordringer
 • et team som værdsætter samarbejde og har forståelse for drift
 • et job, hvor vi anvender en systematisk anerkende tilgang til ledelses- og organisatorisk resultater med fokus på kerneopgaven
 • en god introduktion som foregår i tæt samarbejde med afdelingslederen
 • gode muligheder for, at du kan benytte og udvikle både dine faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lena Holm, på mail: leho@sermersooq.gl eller på tlf.: +299 36 61 69.

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra tre nøgle værdier: Respekt, ansvar og udvikling, det er vigtigt at du som ansøger forholder dig til de værdier. 

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

BOLIG
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på:www.iserit.gl 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 480/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 25. juli 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Lena Holm
Telefon: +299 366169
Mobil: +299 562979
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning