Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Atuarfik Hans Lynge søger rådgivningslærer til specialundervisning / Job nr. 481/18

Atuarfik Hans Lynge er beliggende for enden af Nuuk by, i Qinngorput. Skolen ligger i et skønt naturområde med fjelde, vandfald og søer. Atuarfik Hans Lynge er en nybygget moderne skole, der blev taget i brug ved skolestart 2011. Skolen rummer alle undervisningslokaler samt moderne inventarer og IT udstyr, som smartboard og whiteboard.

Skolen har 1.-10.kl, 3 spors i Yngstetrinnet og 2 spors i Mellemtrinnet og Ældstetrinnet.  Der er p.t. 506 elever og 41 lærere.

Der er et velfungerende personale, et positivt og dialogbaseret skole og hjem samarbejde og synlig og tydelig ledelse og gode forældre samarbejdsrelationer i hverdagen.

Atuarfik Hans Lynge er en skole med gode faglige resultater, hvor der også arbejdes med det udviklende sociale fællesskab.

Vi forventer, at vore elever, lærere og forældre viser engagement, samarbejdsvilje og positivitet. Vi vægter forældresamarbejdet højt, ligesom vi vægter elevernes ansvarlighed for egen skolegang højt. Vi mener, at samarbejdet omkring eleverne - med alle samarbejdspartnere - skal have udgangspunkt i et ligeværdigt forhold og med respekt for hinanden.

Vi søger en rådgivningslærer, som skal koordinere arbejdet omkring specialundervisning og de andre støttende tiltag på skolen. Vi arbejder med 3 tiltag, for at sikre, at alle vore elever kan få den bedst mulige hjælp i deres faglige og personlige udvikling: vi har Kursuscenteret, hvor elever i kortere eller længere perioder får et fagligt løft i de enkelte fag i mindre grupper; Fokuscenteret, hvor elever får hjælp til at styrke eller forbedre sine personlige værktøjer, der evt. står i vejen for den bedste udvikling, eleven kan have; Familieklassen, hvor eleven i samarbejde med sine forældre arbejder med personlige mål. Alle disse tiltag skal sikre, at vore elever får den bedst mulige udvikling, fagligt og personligt.  

Vi søger dig, som gerne vil stå i spidsen for dette, og som har hjerte for eleverne, og vil give de bedst mulige værktøjer til dem i samarbejde med forældre.

Vi kan tilbyde en attraktiv og udviklingsorienteret arbejdsplads præget af åbenhed, tillid, tryghed, engagement og et godt arbejdsmiljø. Du vil få en masse dejlige kollegaer, der er klar til at tage imod dig med åbne arme og al den hjælp, du har behov for.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til konstitueret skoleinspektør Malene Kongpetsak, tlf. nr.: 366451, e-mail:mako@sermersooq.gl eller viceskoleinspektør Laila Vivian Petersen, tlf.nr.: 366452, e-mail: lavp@sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen.

(BOLIG)
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 481/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.                       

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV. 

 

Ansøgningsfrist: 23. juli 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Skoleinspektør Malene Kongpetsak
Telefon: +299 366221
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning