Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Psykiatrisk Område ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger ergoterapeut, fysioterapeut eller pædagog til Psykiatrisk Terapi

En stilling som ergoterapeut, fysioterapeut eller pædagog ved Psykiatrisk Terapi er ledig til besættelse d. 1. august 2018 eller efter nærmere aftale.

Psykiatrisk Område dækker distriktspsykiatrien i Nuuk og den specialiserede psykiatriske behandling i hele Grønland. Området er fysisk placeret på Dronning Ingrids Hospital, som fungerer som landshospital og lokalhospital for befolkningen i Nuuk.

Psykiatrisk Terapi er en del af psykiatrisk område og er fysisk placeret i tilknytning til psykiatrisk sengeafdeling.

Afdelingen er en akut åben modtageafdeling med plads til 12 indlagte patienter, heraf mulighed for at skærme 3 patienter i et mindre afsnit i afdelingen. Afdelingen modtager ligeledes op til 7 dagpatienter i dagforløb.

Afdelingen modtager patienter hovedsagligt fra 17 år og op efter med psykiatriske lidelser så som skizofreni, bipolar lidelse, psykoser, angst og fobier. I afdelingen har vi også forløb med retspsykiatriske patienter.

Psykiatrisk Terapi har et meget tæt samarbejde med afdelingen omkring indlagte- og dagpatienter. Terapien leverer også ydelser i afdelingen.

Der er normeret 4 stillinger i psykiatrisk terapi.

I terapien er der fokus på vurdering, støtte og træning af funktion og daglige færdigheder m.h.p. opøvelse af funktionsevne, observationer, netværksarbejde, relations opbygning gennem kontaktpersonsordningen, støttende samtaler samt meningsfulde og målrettede aktiviteter.

Der sættes også fokus på fysisk aktivitet, for at fremme sundhed, kropsfornemmelse og bedre saneintegration i arbejdet med at nedbringe risikoen for vold og tvang.

Du vil således skulle levere ydelser i forløb med grupper, men også have individuelle forløb. Du skal derfor både virke selvstændigt og deltage i terapiens øvrige aktiviteter i samarbejde med pædagoger.

Som noget nyt skal vi til at etablere et sanseintegrationsrum.

Organisatorisk refererer Psykiatrisk Terapi til en områdeledelse, som består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Vi arbejder såvel tvær- som monofaglig med såvel individuelle patienter som i grupper. Det er et meget afvekslende og udfordrende job med indflydelse på eget arbejde. Arbejdet kræver både faglig- og personlig involvering.

 

Vi kan tilbyde:

 • et tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i miljøterapeutiske behandlingsprincipper
 • relations arbejde, der indgår i det samlede behandlingstilbud
 • et arbejde, der bl.a. består i observation, vurdering, testning og optræning af daglige færdigheder, sociale færdigheder, aktivering, fysiske aktiviteter, og hobbyaktiviteter
 • løbende supervision
 • konflikthåndteringskursus 2 gange årligt

 

Vi forventer:

 • at du er uddannet ergoterapeut, fysioterapeut, eller pædagog
 • at du har psykiatrisk viden og erfaring
 • at du er engageret, udadvendt, fleksibel, har let ved at etablere kontakt, og er indstillet på samarbejde på tværs af faggrupper.
 • at du er selvstændig og kan tilrettelægge dit eget arbejde
 • at du bidrager til et positivt arbejdsmiljø i afdelingen
 • at du bidrager til udvikling af Terapiens tilbud

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold
Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201806338

 

Ansøgningsfrist: den 25. juli 2018

 

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på telefon (+299) 34 48 12, eller på e-mail abkj@peqqik.gl eller til leder af den Psykiatriske Terapi Halie Overvad på telefon: (+299) 34 48 17 eller på e-mail haov@peqqik.gl  Bemærk 4 timers tidsforskel, så ring efter 12.30 dansk tid.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: aqqj@PEQQIK.GL
 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter