Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Beskæftigelsesleder ved Anstalten i Nuuk

Har du lyst til at bidrage til resocialiseringen af indsatte og få en travl og anderledes hverdag, kan vi tilbyde dig en spændende stilling, som beskæftigelsesleder i Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen har en klar ambition om at sikre en relevant og meningsfuld beskæftigelse af indsatte. Indsatte skal beskæftiges mindst 7 timer dagligt, enten inde på selve anstalten eller på en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution uden for anstalten. Som beskæftigelse tæller både arbejde, uddannelse og eventuel deltagelse i behandlingstilbud.

 

Beskæftigelseslederen skal koordinere indholdet af beskæftigelsesaktiviteter og fritidsaktiviteter i anstalten. I anstalten er der tilknyttet 2 beskæftigelseskonsulenter, som beskæftigelseslederen har det personalemæssige ansvar for. Derudover ligger der en stor opgave i at vejlede de indsatte om mulighederne for beskæftigelse, både internt på anstalten, men også uden for anstalten. Det er derfor nødvendigt, at beskæftigelseslederen kender det lokale arbejdsmarked og kender til mulighederne for uddannelse og behandling lokalt og landsdækkende.

Arbejdet tilrettelægges i tæt kontakt med ledelsen, de indsatte og de øvrige kollegaer på anstalten, således at indsatsen omkring de indsatte er koordineret og understøttet af alle, inklusive den indsatte selv.

Konkrete ansvarsområder:
Planlægning af beskæftigelsen internt på anstalten, registrering af beskæftigelsen, samarbejde med lokale arbejdspladser ift. jobskabelse til indsatte, samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner ift. optagelse af indsatte, rådgivning og motivation af indsatte ift. ønsker til job eller uddannelse, inddragelse af indsatte i planlægningen, planlægning af fritidsaktiviteter både på anstalten og uden for anstalten, såsom kulturelle tilbud, sport, naturoplevelser mm.

Derudover er beskæftigelseslederen bogholderi- og kasseansvarlig i forhold til udbetaling af indsattes vederlag, samt koordinator af salg af produceret produkter (husflid mv.)

 

Vores forventninger:
Du har en erhvervsuddannelse, er lærer, pædagog eller har erfaring fra det socialfaglige felt. Du er god til at danne dig et overblik og har gode evner for at systematisere og planlægge opgaver for dig selv og andre. Du har nogen erfaring med kasseadministration og bogholderi. Du synes det er spændende at motivere andre mennesker. Du kan lide at have mange opgaver og kan se muligheder og potentialer hos alle. Du er rolig og rummelig over for andre mennesker.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Arbejdsugen er på 40 timer. Beskæftigelseslederen er ansat på tjenestemandslignende vilkår i lønramme 22. Der ydes et pensionsbidrag på 6,25 %.

Der er feriefrirejse tilknyttet dig og din familie hvert andet år og til- og fratrædelsesrejse efter gældende regler. Der kan anvises umøbleret bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse snarest.

 

Hvem er vi:
Anstalten for Domfældte i Nuuk har plads til 56 indsatte. Anstalten i Nuuk har en norm på 34 ansatte, inklusive 2 ledere. Derudover er der tilknyttet 2 forsorgsfuldmægtige.

 

Hvis du er interesseret i at vide mere om jobbet er du velkommen til at kontakte projektleder Nukannguaq Mikaelsen  på telefon 34 75 18 eller pr. mail på numi@kriminalforsorgen.gl

 

Ansøgning med oplysning om beskæftigelse og dokumentation for uddannelse sendes pr. mail til kf@kriminalforsorgen.gl senest 1.august 2018.