Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Kontorfuldmægtig

Grønlands Selvstyre  Skattestyrelsen søger kontorfuldmægtig  

Har du lyst til at arbejde i landets øverste skattemyndighed, hvor der sker noget hele tiden og hvor vi er fælles om opgaverne??
 
Til en nyoprettet stilling som kontorfuldmægtig søges en medarbejder til ansættelse pr. 1. august 2018 eller senere.
 
Organisatorisk placering og arbejdsopgaver
Stillingen er placeret i Skattestyrelsens afdeling for Faglig Indsats og Kontrol i Toldfunktionen, Nuuk.

Afdelingen varetager alle skatteretlige funktioner, herunder ligning og revision af landets skatteborgere, selskaber og selvstændige erhvervsdrivende, besvarelse af forespørgsler samt generel vejledning af borgere og virksomheder mv. samt toldfunktionen.

Som kontorfuldmægtig får du følgende opgaver:

 • Kontrol af ind- og udførselspapirer
 • Vedligeholdelse af godsregistreringssystemet ved indførsel af varer til Grønland
 • Kontrol af berostillede indførselsafgifter på hyrevogne
 • Deltagelse i udgående toldkontrol
 • Kontrol af elektroniske oplysninger ved ind- og udførsel af varer
 • Vejlede borgere og instruere samarbejdsparternere
 • Administrative opgaver forbundet med toldopgaver.

Det skal forventes, at der vil være mulighed for tjenesterejser forbundet til ovenævnte arbejdsopgaver.

Du vil blive oplært i Skattestyrelsen i forhold til:

 • Relevante lovgivning om ind- og udførsel af varer og ved indrejse til Grønland samt interne forretningsgange mm.
 • Fagsystemer herunder internt- og eksterne IT-systemer og særligt godsregistreringssystemet mm.

Kvalifikationer
Vi forestiller os, at du som ansøger til stillingen:

 • Kan arbejde selvstændigt.
 • Ligger vægt på det gode samarbejde.
 • Evner at kommunikere og indgå i dialog med andre i skrift og tale.
 • Har fine sproglige egenskaber – grønlandsk og dansk. Kundskaber i engelsk vil være en fordel, dog ingen betingelse.
 • Er udadvendt, præsentabel og tilgår dit arbejde professionelt, med service for øje.
 • Besidder autoritet.
 • Kan varetage et til tider krævende fysisk arbejde.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Henvendelse vedrørende jobbet
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til afdelingsleder Uvdloriánguaĸ Hansen, tlf. (+299) 34 65 83, e-mail uvh@nanoq.gl

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser m.v. fremsendes til:

Grønlands Selvstyre 
Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk

Eller indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Sidste ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest 23. juli 2018.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning