Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

VIL DU VÆRE DEN SYGEPLEJEFAGLIGT ANSVARLIGE I DEN NORDLIGSTE BY I GRØNLAND, QAANAAQ?

HAR DU LYST TIL AT UDFORDRE DIG SELV PERSONLIGT OG FAGLIGT?

En fast stilling, eller alternativt et vikariat af mindst 3 måneder kan aftales.  

Stillingen er med start d. 21. november 2018, med 1 uges overlap med nuværende afdelingssygeplejerske. Det skal tilføjes, at der kun fly forbindelse kun om onsdagen.

Spændende og udfordrende stilling som afdelingssygeplejerske ved sundhedscenteret Qaanaaq. Du skal indstille dig på, at afdelingssygeplejerskefunktionen i Qaanaaq ikke findes magen til andre steder i verden.

Stillingen kræver en person ”med hår på brystet”.

Vi stiler mod en fast ansættelse, som er det bedste for stedet, og vi arbejder ihærdigt på, at det lykkes for os.

Du kan opleve den grønlandske kultur og en helt enestående natur. Her er storslåede naturoplevelser og unikke muligheder for jagt, fiskeri og fjeldvandring. Om vinteren er der også mulighed for at køre med slædehunde.

Organisatorisk hører sundhedscenteret under regionssygehuset i Ilulissat, hvor regionsledelsen også har sin fysiske placering. Der er samarbejde med andre sundhedscentre i regionen – vi holder møder via skype og telefon. Ugentlige telefonisk samtaler tilbydes.

På sundhedscenteret er der plads til 5-7 indlagte patienter, og vi er normeret med følgende sundhedspersonale:

En regionslæge, en afdelingssygeplejerske, nuværende to sundhedsassistenter, en ansat på vikar basis, en (sundheds-)hjælper, en portør, en på kontor/tolk og en rengørings medhjælper.

Sundhedscenterets primære opgave er konsultation for byens borgere, vaccination af børn, årligt tilsyn af skoleklasserne samt kontrol af gravide og kronisk syge.

Vi varetager endvidere opgaver i forbindelse med gravide kvinder, hvor de forventede ukomplicerede fødsler, foregår i Ilulissat og DIH. Risikopatienter fra hele Grønland føder på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Der er ingen elektiv kirurgi på stedet, men mindre indgreb i lokal bedøvelse foretages. Forebyggende tiltag kører på baggrund af de ressourcer der findes på sygehuset.

Vi søger en afdelingssygeplejerske, som er fleksibel og har gode samarbejdsevner. Du vil indgå i et tæt samarbejde med det øvrige personale på sundhedscentret.

Kendskab til det grønlandske sprog og den grønlandske kultur er en fordel

Du får stor indflydelse på dine arbejdsopgaver, et bredt arbejdsområde med mange udviklingsmuligheder og løn efter overenskomst, men først og fremmest kommer du til at arbejde med kontinuitet et sted, hvor din arbejdsindsats gør en stor og synlig forskel i lokalområdet.

Afdelingssygeplejerske stillingen er en stilling man kan regne med indebærer en del lokale udfordringer.

Der er tale om en stilling der kan være baseret på mangeartede kompleksiteter, og  der kræves en leder, der har ”hår på brystet” og gerne med flere års faglig/ og personlig erfaringer.

Afdelingssygeplejerske stillingen er en stilling, hvor man kan regne med, at man ind imellem tilkaldes til akutte patienter og andre arbejdsrelaterede problemstillinger.

Fra september 2013, er bemandingen på sundhedscenteret ændret til at være fra 8- 16 og hjemmevagt fordeles mellem de ansatte.

Du vil komme til at arbejde i en fremmed kultur, hvor arbejdssproget er dansk/grønlandsk.

 

Vores forventninger til dig:

 • Har relevant ledelseserfaring og gerne lederuddannelse
 • En alsidig erfaring fra den kliniske sygepleje, gerne flere års erfaring.
 • Har skadestue / akutte erfaringer
 • At du er åben og fleksibel
 • At du kan arbejde selvstændig
 • At du i komplekse situationer, kan imødegå /møde udfordringen med ”ro i sindet”
 • At du vil være med til at arbejde for et godt arbejdsmiljø

 

Vi vil tilbyde dig:

 • En god introduktion
 • Fagligt udfordrende arbejde
 • Erfarne kollegaer
 • Et arbejde, hvor vi tilstræber at blive bedre til den service, vi yder.                                                              

Der er et stort fokus på styrkelsen af det forebyggende arbejde i Region Avannaa og de tilhørende bygder.

Qaanaaq ligger på Grønlands Nordligste by og der er ca. 634 indbyggere (31.12. 15). I den nordligste by vil du møde den oprindelig Qaanaaq / inuit kultur, hvor fangst og fiskeri stadig er en del af livet.

Om sommeren opleves sol døgnet rundt, samt om vinteren en mørke tid, disse årstider har deres egne kulturelle indvirkning på Qaanaaqs daglige liv. Dette skal selv opleves før det kan beskrives.

Yderligere oplysninger om Qaanaaq kan ses inde på Visit Greenlands hjemmeside http://www.greenland.com/da/destinationer/nordgroenland/qaanaaq/

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201806331

 

Ansøgningsfrist: d. 24. august 2018

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Arnanguak Blytmann, telefon: + 299 94 32 11 efter kl. 13 dansk tid eller på e-mail: arbl@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Daniel Rausner på tlf. +299 34 43 81 eller på e-mail: danr@PEQQIK.GL
 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.