Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef til Kontoret for Kompetence- og Organisationsudvikling

Vil du lede et vigtigt, travlt og dynamisk kontor, der udvikler og gennemfører kurser kompetenceudvikling og organisationsudvikling.

Kontoret står i spidsen for den Fælles Offentlige Kompetenceudvikling i Grønland (FOKU).  FOKU tilbyder i samarbejde med kommunerne kompetenceudvikling til alle offentlige ansatte i Grønland. Vi arbejder desuden med HR-Partnerskab og kompetenceudvikling for hele Centraladministrationen (ca. 700 ansatte). Dette indbefatter udvikling af rekruttering og fastholdelsesområdet og sikre et godt arbejdsmiljø i Centraladministrationen. Du kommer til at stå i spidsen for et kontor med 8 medarbejdere, hvor du i samarbejde med Økonomi- og Personalestyrelsen skal arbejde for at realisere vor ambition: At frigive ressourcer til udvikling af Grønland.

Dine arbejdsopgaver
Dine primære opgaver vil være at skabe rammer, organisere og implementere kompetenceudvikling i hele det offentlige Grønland, samt lede HR-Partner funktionen i Selvstyrets Centraladministration der skal sikre strategisk rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Centraladministrationen. Hertil kommer ledelse af undersøgelser og organisationsudviklingsforløb. Du skal følge de aktuelle udviklingstendenser for kontorets ansvarsområde og vurdere betydningen for hele det offentlige område og Grønlands Selvstyres Centraladministration.

Dine faglige kvalifikationer

 • Du har solid chef- og ledelsesmæssig erfaring gerne fra en politisk virksomhed.
 • Du har erfaring inden for økonomistyring og personaleledelse.
 • Du har erfaring med administrative rutiner i en offentlig virksomhed.
 • Du har en akademisk uddannelse, der understøtter dit lederskab f. eks en HR-uddannelse eller organisationspsykologisk baggrund.
 • Du har kendskab til det grønlandske samfund og forståelse af grønlandske samfundsforhold.
 • Sprogkundskaber i grønlandsk/dansk/engelsk.

Dine personlige kompetencer

 • Du er en stærk og driftssikker leder med kant, der trives i et stort og udfordrede område og forstår at lede forskellige medarbejdertyper.
 • Du er verbalt tillidsvækkende, forstår at lytte og træffe afgørelser.
 • Du formår at skabe samarbejde på tværs af afdelinger internt og eksternt i organisationen.
 • Du er resultatorienteret, men trives også i processen mod resultatet og sikre at alle arbejder mod det fælles mål.
 • Du er alsidig, vedholdende og beslutsom i din tilgang til komplekse sammenhænge.
 • Du kan analysere komplekse situationer, koordinere modstillinger og definere kontorets opgaver.

Grønlands Selvstyres Centraladministration er en spændende og mangfoldig arbejdsplads. Organisationen består af en række departementer samt underliggende styrelser med hvert sit fagområde.
Kontoret for Kompetence- og Organisationsudvikling er placeret i Økonomi- og Personalestyrelsen som hører under Departementet for Finanser og Skatter.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36.
 
Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2017 månedligt Kr. 45.394 og årligt Kr. 544.723
 
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
 
Løn og ansættelsesvilkår, herunder ret til til-og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
 
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontorchef Kirsten Holland, khol@nanoq.gl. eller +299 34 58 48.
For nærmere oplysninger om Grønlands Selvstyre se www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgningsfrist den 16. juli 2018.

Tiltrædelse 1. august 2018 eller efter nærmere aftale.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 29.
Ansøgning bedes vedlagt CV og eksamenspapirer samt relevante referencer.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning