Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

Sundhedsassistent til Ortopædkirurgisk afdeling

Er du kvalitetsbevidst og brænder du for at sikre en høj patientsikkerhed?

 

Afdeling K1, ved Kirurgisk område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger en sundhedsassistent med tiltrædelse snarest muligt. Her er både mulighed for fastansættelse eller et vikariat.

 

Et bredt speciale med patienter fra hele Grønland 

Vi har primært ortopædkirurgiske med akutte, subakutte og elektive forløb fra hele kysten. Der er patienter med knæ og hofte alloplastik standardiserede plejeforløb, hvor vi samarbejder tæt med fysio-, ergoterapeuter og i særdeleshed læger. Vi har øre-næse-hals kirurgiske patienter i akut, elektivt og palliativt forløb. Vi modtager i mindre grad patienter med tandkæbeproblemer. Herudover behandler vi forskellige sår (decubitus, venøse sår, infektiøse sår, arterioscklerotisk og diabetes sår med amputationsforløb), samt brandsår-forfrysninger, hvilket giver et meget bredt spektrum af diagnoser. Udover ovenstående specialer varetager vi også patienter som indlægges til observation for commotio eller anden cerebral eller cervikal skade forårsaget af et traume.

 

Så hvis du har mod på udvikling i en afdeling med bredt speciale, samt højne patientsikkerheden, så er K1 et godt sted for dig.

 

Her er mange udfordringer i et tværfagligt samarbejde

Plejeformen på afdelingen er gruppepleje, bestående af sygeplejersker og sundhedsassistenter, med tilknytning af sårplejeambulatoriet og modtagelse af akutte patienter. Derfor kan du også forvente et godt tværfagligt samarbejde med alle i hospitalet. Endvidere tilbyder vi følgende.

  • Du bliver del af en afdeling med et godt arbejdsmiljø, hvor vi møder hinanden i en god tone og vægter et stærkt sammenhold højt.
  • Vi tilbyder en stilling med sygeplejefaglige udfordringer.
  • Mulighed for faglig og personlig udvikling, samt udvikling af patientsikkerheden
  • Medlemskab af en aktiv personaleforening, hvor du lærer at kende kollegaer på f.eks. sejlture eller yoga.

 

Du er kvalitetsbevidst og engageret

  • Du har klinisk erfaring og er fortrolig med et eller flere af specialerne. Dette er afgørende i patientkontakten, så du kan yde god patientpleje.
  • Du er kvalitetsbevidst og engageret i udviklingen af faget, således at vi hele tiden yder den bedste service og pleje.
  • Da vi samarbejder meget på tværs af faggrupper, så er det også vigtigt at du har en imødekommende og samarbejdsorienteret arbejdstilgang.
  • Du har kendskab til IT, da vi bruger elektronisk patientjournal
  • Du kan arbejde i skiftende vagter, primært dag- og nattevagter

 

Læs mere om at være ansat på Dronning Ingrids Hospital her

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201806323)

 

Ansøgningsfrist: 18. juli 2018

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Dorthe Møller på telefon (+299) 34 48 67 eller via e-mail på DOMJ@PEQQIK.GL.  

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på telefon (+299) 34 42 14 e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL.    

 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.