Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

GUX v./ Campus Kujalleq i Qaqortoq søger en 1-2 undervisere til faget grønlandsk

Med tiltrædelse pr. 1. august eller snarest derefter søger vi 1-2 engagerede undervisere i faget grønlandsk til vores gymnasieuddannelse, hvor du vil få mulighed for at indgå i en spændende hverdag på en dynamisk skole.
Du skal kunne varetage undervisning og eksamination på alle årgange og niveauer i faget.
 
Vi forventer:

  • At du som udgangspunkt har en uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende, eller at du er indstillet på at opgradere dine kvalifikationer i henhold til gældende lovgivning på området.
  • At du er aktivt deltagende i skolens pædagogiske udviklingsarbejde med kolleger og tillige formår at møde eleverne der, hvor de er med en anerkendende tilgang.
  • At du om muligt har undervisningserfaring, hvilket dog ikke er en betingelse.

Kendskab til det gymnasiale område vil være en fordel. Ansøgere bedes derfor medsende/uploade dokumentation for uddannelse og erfaring samtidig med selve ansøgningen.

Ansøgningsfrist vil være mandag d. 16. juli 2018 kl. 12:00 (I Danmark kl. 08:00)
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.


Yderligere oplysninger fås hos rektor Brian A. Johansen, e-mail bj@cak.gl
Endvidere kan der læses mere om skolen på vores hjemmeside www.cak.gl

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning