Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Studieleder PI/SPS Ilulissat

GENOPSLAG

Studieleder søges til videreudvikling af socialpædagogiske uddannelser og kursusaktiviteter.
Socialpædagogisk Seminarium har godt 250 studerende fordelt på 5 forskellige uddannelser: socialhjælperuddannelsen, socialassistentuddannelsen, den professionsrettede bacheloruddannelse til socialpædagog, den decentrale socialpædagoguddannelse samt dagtilbudsmedhjælperuddannelsen. Vi har p.t. ca. 45 ansatte hvoraf godt 20 er undervisere. Ud over seminariet i Ilulissat har PI/SPS afdelinger i Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk og Qaqortoq.

Da vi er det eneste pædagogseminarium i Grønland orienterer vi os og har 
samarbejdspartnere ved andre socialpædagogiske uddannelsesinstitutioner og videncentre ligesom vi er medlem af netværk; The University of the Arctic - UArctic. Seminariet åbnede i 2010 Forsknings- og udviklingsafdelingen i Ilulissat, som et Videncenter for Socialpædagogik og Socialt Arbejde. Formålet med afdelingen er at udvikle, samle og sprede viden inden for socialpædagogisk arbejde i Grønland.
En stor del af det arbejde udgør i dag kompetencegivende kursusaktivitet. 


Da vores nuværende studieleder, kursus- og forskningsleder har valgt at fratræde sin stilling, søger vi pr. 1. august eller snarest herefter en ny leder for vores socialassistentuddannelse og professionsrettede bacheloruddannelse. I samarbejde med vores partnere ved pædagoguddannelser i DK vil du fungere som PI/SPS’ tovholder omkring udviklings- og forskningsprojekter i Grønland. Desuden ligger der i stillingen ledelse af kursusaktiviteter med særlig fokus på koordinering af underviserkompetencer.

Du bliver en del af et stærkt lederteam bestående af i alt 7 ledere. PI/SPS’ kerneopgave er uddannelse og vi har fokus på de studerende. I samarbejde arbejder vi med fortsat udvikling, nye tiltag og initiativer understøtter det gode uddannelsesmiljø.

Vores kommende studieleder, kursus- og forskningsleder giver faglig sparring og motiverer vores undervisere i fortsat teamsamarbejde omkring undervisningsforløb. Er desuden opsøgende i det socialpædagogiske praksisfelt med henblik på, at målrette uddannelser og kursustilbud til socialpædagogisk virksomhed i hele Grønland.

Vores nye studieleder skal fortsat arbejdet med og sikre en udvikling af de to uddannelser samt sikre etablering af tilbud om efter-/videregående uddannelse og kursusaktiviteter i overensstemmelse med efterspørgslen fra praksis. Derudover søger vi en studieleder, der vil arbejde for igangsættelse af forsknings- og udviklingsopgaver, som kan kvalificere praksis og implementeres i vores uddannelser på Socialpædagogisk Seminarium.

Som studieleder vil dit primære arbejdsfelt ligge indenfor:

 • Faglig ledelse med personaleansvar for underviserne på socialassistentuddannelsen og den professionsrettede bacheloruddannelse som socialpædagog. 
 • Ledelse af kursusafdelingen med ansvar for efter-videregående uddannelse og kursustilbud; herunder rammer for indhold, forløb og didaktiske overvejelser
 • Ansvarlig for semesterplan, evaluering og handleplaner for det videre arbejde med uddannelserne og kurser
 • Opsøgende arbejde; følge med og orientere sig i nyeste viden samt netværk blandt socialfaglige professioner og institutioner.
 • Undervisning på uddannelse og kurser.
 • Samarbejde med ledelsesteam, kontor- og kursusadministration ved Socialpædagogisk Seminarium.

Følgende faglighed og kompetencefelt vægtes i ansøgningsrunden

 • Relevant uddannelsesbaggrund og gerne en kandidatgrad inden for det socialpædagogiske felt.
 • Har organisatorisk forståelse og viden om politisk arbejde inden for socialområdet                
 • Kendskab til og erfaring med ledelse i/af uddannelsesinstitutioner
 • Viden om og erfaring med at indgå i udviklingsprocesser og projektarbejde
 • Koordinering og strukturering af undervisningsforløb

Desuden søger vi en person, som

 • Er nysgerrig og åben over for sine omgivelser
 • er anerkendende i sin tilgang til ledelse
 • Har gode kommunikative evner på skrift og tale.

Kendskab til grønlandske forhold og sprog er en fordel

Socialpædagogisk Seminarium tilbyder

 • En spændende dynamisk arbejdsplads med gode kolleger
 • Et godt arbejdsklima og arbejdsforhold med nye moderne faciliteter
 • Mulighed for at præge det socialpædagogiske fagfelt i Grønland
 • Mulighed for rejseaktivitet i/ uden for Grønland
 • … og meget andet…

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Rektor Nuka Kleemann på tlf.+299 38 35 50, mobil +299 55 64 64 mail: nuka@pi.sps.gl eller
Souschef Marianne Nissen på tlf. +299 38 35 79, mobil: +299 54 25 75 mail: marianne@pi.sps.gl

Læs mere om seminariet på www.pi.sps.gl og om Ilulissat på kommunens hjemmeside www.avannaata.gl

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt eller efter aftale.
Der er ansøgningsfrist d. 15. august 2018.

Ansøgning kan fremsendes via mail på adressen: allaffik@pi.sps.gl og efterfølgende tilsendes pr. post vedlagt original ansøgning med referencer og bilag. Ved udvælgelse af ansøgere til samtale tages referencer. Der kræves ny dateret straffeattest.

Ansøgningen stiles til:
Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium
Postboks 519
3952 Ilulissat

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning