Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Fagchef for Handicapområdet - Job nr. 441/18

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked varetager betjeningen af borgere over 18 år og har ansvaret for følgende områder:
Ældreområdet, handicapområdet, myndighed og offentlige ydelser og arbejdsmarked og staben der servicerer kommunens udvalg for Arbejdsmarked og Velfærd.

Forvaltningen har afdelinger, institutioner og medarbejdere i hele kommunen.

Vi forventer:

-          At du er en erfaren leder med ledelseserfaring fra både det strategiske niveau samt gerne erfaring med distanceledelse og erfaring med ledelse af andre ledere
-          At du har en for handicapområdet relevant videregående uddannelse og lederuddannelse
-          At du har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
-          At du har kendskab til offentlig administration og formår at sætte dig ind i relevant lovstof
-          At du er en stærk teamspiller, som kan tænke i helheder på tværs af forvaltningen og organisationen
-          At du har dokumenteret erfaring med budget og økonomistyring
-          At du som leder både kan vise retning, skabe resultater og bringe de politiske visioner i mål
-          At du har en anerkendende ledelsestilgang, med dialog, åbenhed og medarbejderinvolvering
-          At du som leder formår at sætte egne og din afdelings ressourcer og potentialer i spil så i sammen og til gavn for området gør hinanden bedre
-          At du kan se dig selv i en forvaltning hvor respekt, ansvar og udvikling er nøgleord for vores virke både indadtil og i forhold til borgere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter
-          At du har gode kommunikationsevner og anser åbenhed og borgerinddragelse som en naturlig arbejdsmetode til i fællesskab at skabe bedre løsninger
-          At du trives i et arbejdsmiljø med stor afveksling i dagligdagen, et pænt tempo og en uformel omgangstone, hvor vi løfter i fællesskab
-          At du som menneske er robust og rummelig med et stærkt personligt drive for at udøve ledelse

For stillingen foreligger stillings- og funktionsbeskrivelse, der beskriver opgaver og krav til ansøgeres kvalifikationer og uddannelsesbaggrund.

Fagchefen bliver en del af Forvaltningens ledelsesteam der består af:
Direktøren, Fagchefen for Arbejdsmarked, Fagchef for ældreområdet, Fagchef for omsorgsservice, Stabschefen, Fagchefen for myndighed og ydelsesområdet, to ledende fagkonsulenter i henholdsvis Paamiut og Tasiilaq

Fagcheferne referer direkte til Direktøren for Arbejdsmarked og Velfærd


Som fagchef for Handicapområdet kommer du til at stå i spidsen for en afdeling med:

2 afdelingsledere, områdeledere og i alt ca.110 medarbejdere.

Områdets ansvarsområder er: kommunale døgntilbud, boenheder og bokollektiver, væresteder, et stort støttepersonskorps og fleksibel aflastning

Området er inde i en rivende udvikling med fokus på det gode borgerforløb, nye uddannelses og beskæftigelsestilbud, nye boenheder, etablering af ungetilbud, hjemtagelser m.m.

Derudover arbejdes der med sektorplan og en ny Handicappolitik, som vores nye fagchef vil få en væsentlig opgave med at drive frem. 

Henvendelse vedr. stillinger kan rettes til direktør for Arbejdsmarked og Velfærd, Isak Nielsen Kleist.

Stillingerne ønskes besat snarest muligt.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler. På baggrund af boligsituationen i Nuuk kan der forventes længere ventetid på tildeling af vakant- og personalebolig, især for visse boligstørrelser.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 441/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 6. juli 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Isak Nielsen Kleist
Telefon: +299 368160
Mobil: +299 551949
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning