Gå til hovedindhold
178

Dette jobopslag er udløbet

Majoriaq Paamiut søger Centerleder / Job nr. 427/18

Kommuneqarfik Sermersooq søger en Centerleder til Job-, vejlednings og opkvalificeringscenteret  ”Majoriaq” i Paamiut, til besættelse 1. august 2018, eller efter nærmere aftale.

Stillingen er placeret under Kommuneqarfik Sermersooq’s forvaltning for Arbejdsmarked og Velfærd, hvor fagchefen for Arbejdsmarked er nærmeste overordnede leder.

JVO-centerets opgaver består primært af introduktion, erhvervs- og uddannelsesvejledning for uddannelsessøgende, boglige opkvalificering af unge og ledige som ønsker at komme videre i et uddannelsesforløb, ledighedsregistrering, faglig opkvalificering af ledige, arbejdsanvisning, aktivering af ledige, virksomhedskontakt, ansøgninger om ansættelse af udefra kommende arbejdskraft, ansøgninger om mobilitetsydelse, ansøgninger om arbejdsmarkedsydelse, revalidering og fleksjob herunder revalideringsydelser og tilskud til virksomhedsrevaliderings- og fleksjobordninger, der er opdelt i hold på henholdsvis sagsbehandling og vejledning samt på opkvalificering.

Centerlederen vil have det overordnede ansvar for centerets budget, drift og opgaveløsninger i henhold til Inatsisartutlov nr 28. af 9. december 2015 om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre.

Ansvars og kompetenceområde:

 • Ledelse og drift af Job-, vejlednings- og opkvalificeringscenteret i Paamiut
 • Sikre fokus på opsøgende arbejde i forhold til virksomhederne
 • Sikre i samarbejde med teamlederne en god, hurtigt og effektiv sagsbehandling i alle enheder.
 • Sikre effektiv arbejdsformidling i samarbejde med teamlederen for sagsbehandling og vejledning
 • Sikre god vejledning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i samarbejde med holdet for sagsbehandling og vejledning samt holdet for opkvalificering
 • Sikre god undervisning i boglig og ikke boglig opkvalificering i samarbejde med holdet for opkvalificering
 • Sikre velovervejede tilbud til faglige opkvalificeringer for ledige i samarbejde med holdet for opkvalificering og for sagsbehandling og vejledning samt erhvervslivet.
 • Sikre højt informationsniveau til interne samt eksterne interessenter
 • Sikre at de politiske pejlemærker udvikles og operationaliseres
 • Arbejde i et ledelsesteam med de øvrige centerledere sammen med Arbejdsmarkedschefen

Væsentligste arbejdsopgaver

 • Ansvarlig for at forretningsgangene og sagsbehandlingen tilrettelægges og følges
 • Ansvarlig for løbende indberetninger til udarbejdelse af statistik
 • Ansvarlig for budget, budgetopfølgning og regnskab for området
 • At sikre ledelsesmæssig udvikling af medarbejderne og sparring
 • At sikre kompetenceudvikling af medarbejderne
 • At sikre samarbejdet med arbejdsmarkedets parter samt uddannelsesinstitutioner
 • At samarbejde med den de øvrige forvaltninger i kommunen 

Kvalifikationer og personlig profil:

Ved udvælgelse af ansøger til stillingen lægges særlig vægt på,

 • at du har ledelseserfaring
 • at du har kendskab til lovgivningen indenfor social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet
 • at du har erfaring indenfor budget og regnskab
 • at du har en relevant faglig uddannelse eller lederuddannelse
 • at du er resultatorienteret og gennemslagskraftig
 • at du bevarer overblikket i alle situationer og håndterer konflikter
 • at du har gode organisatoriske evner
 • at du er igangsætter og inspirator
 • at du møder mennesker i øjenhøjde med respekt og har en anerkendende ledelsesstil
 • at du kan afdække ønsker og behov på arbejdsmarkedet
 • at du har sproglige kundskaber i grønlandsk og dansk

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

BOLIG
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 427/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 04. juli 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Paamiut
Yderligere oplysninger fås hos: Isak Nielsen Kleist
Telefon: +299 368160
Mobil: +299 551949
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning