Gå til hovedindhold
165

Dette jobopslag er udløbet

Værestedet Kammagiit søger en medarbejder med fokus på uddannelse og beskæftigelse / Job nr. 425/18

Værestedet Kammagiit søger en engageret og kreativ medarbejder til at varetage opgaven i forhold til brugernes individuel mestringsstrategi, med fokus på uddannelse og beskæftigelse.

Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri søger en medarbejder til værestedet Kammagiit, med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

På Værestedet Kammagiit, er målgruppen voksne med et vidtgående handicap, det vil sige at borgerne har forskellige diagnoser, lige pt. er det unge mennesker med autisme, ADHD og udviklingshæmmet, der er brugere af Værestedet Kammagiit.

Aldersgruppen er som udgangspunkt fra 18-25 år, men der kan også visiteres borgere over 25, hvis det vurderes at det vil være det bedst egnede tilbud til borgeren.

I Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri arbejder vi ud fra kvalitetstandard, som er politisk godkendt, hvilket vil sige, at i kvalitetstandarderne står der beskrevet hvilke ydelser der skal leveres. Der forefindes kvalitetstandarder for alle vores afdelinger. I kvalitetstandarden for Værestedet Kammagiit, er den pædagogske målsætning, at de unge føler en værdighed og værdi i deres daglige gøremål, og får praktisk erfaring med, hvad det vil sige at få en hverdag til at fungere på egen hånd.

Det vil blandt andet være:

 • Botræning, som rengøring, vask, madlavning m.m.
 • Det at kunne indgå i sociale samvær
 • Støtte til uddannelse og beskæftigelse
 • Værkstedstilbud
 • Udeliv, kultur og natur
 • Fysisk træning i træningscenter samt svømning
 • ”Undervisningstilbud”
 • Klubaften

Kvalitetstandarderne bliver justeret én gang årligt og bliver hvert år godkendt af kommunalbestyrelsen.

Vi søger en medarbejder til at varetage Kammagiit ”undervisningstilbud”. Her tilbyder vi, at brugeren kan udvikle og vedligeholde deres mestringsfærdigheder inden for uddannelse og beskæftigelse, hvilket vil sige, at tilbuddet indeholder meget andet end traditionel undervisning.

Mange af vores brugere har gået i skole, men har ikke kunne gennemføre skolen af forskellige årsager. Vi søger en medarbejder, som kan arbejde med brugerne individuelt med fokus på grønlandsk, dansk, engelsk, biologi, samfundsfag, mm. på højst mellemtrins niveau samt skulle du yde støtte og vejledning med andre opgaver brugerne gerne vil lære at mestre, som f.eks. hjælp til at finde beskyttet beskæftigelse, hjælp til at transportere sig selv, lave og overholde aftaler og andre opgaver hvor en-til-en kontakt er en stor fordel.

Som medarbejder ved Værestedet Kammagiit skal du i samarbejde med borgeren, pårørende og det øvrige personale i Værestedet Kammagiit, være med til at skabe og sikre en struktureret dagligdag, hvor borgeren oplever tryghed og faste rutiner, ud fra deres individuelle pædagogiske handleplaner som du løbende skal være med til at revurdere, i samarbejde med borgeren.

Du ville skulle deltage i netværksmøder, behandlingsmøder, samt andre relevante møder, dette i tæt samarbejde med borgeren og pårørende samt det øvrige personale i Værestedet Kammagiit.

Ligeledes afholdes der hver 14. dag klubaften fra kl. 17-21, hvor du ville skulle være med. 

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Værestedet Kammagiit har åbnet i dagtimerne på hverdage fra kl. 07.30 til kl. 17, ved klubaftener er der åben dag til k. 21.

Vi forventer du:

 • At du har lyst til og brænder for at arbejde med mennesker der har et vidtgående handicap
 • Gerne har erfaring indenfor at arbejde med mennesker, der har et vidtgående handicap
 • Gerne med en pædagogisk uddannelse eller lignende uddannelse.
 • Er engageret og har et sundt og positivt livssyn
 • Kan arbejde selvstændigt og er fleksibel
 • Er dynamisk, igangsættende og har humoristisk sans
 • Kan indgå i en lille gruppe, hvor samarbejde er alfa omaga
 • Har overblik og situationsfornemmelse

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • At du kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • At du kan arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • At du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • At du evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • At du er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • At du bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • At du er god til at samarbejde bredt
 • Dobbelt sproget ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job, hvor dagene ikke er ens.
 • Et job i en organisation, hvor der er mulighed for at have indflydelse og som er i konstant udvikling og forandring, til fordel for borgernes bedste.
 • Et job hvor der er mulighed for indflydelse og sætte sit eget præg på opgaverne
 • Samarbejde på et tværfagligt plan
 • En flok dygtige og glade kolleger, hvor humøret er i højsæde
 • Og sidst men ikke mindst en flok glad og imødekommende borgere, der glæder sig til at byde dig velkommen.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

EJ BOLIG
Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 425/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 04. juli 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Susanne K. Christensen
Telefon: +299 36 61 63
Mobil: +299 56 27 61
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning