Gå til hovedindhold
165

Dette jobopslag er udløbet

Skolekonsulent

Uddannelsesstyrelsen søger skolekonsulent 
I Uddannelsesstyrelsen er en stilling som skolekonsulent med ansvar for trin- og afsluttende evaluering i folkeskolen ledig til besættelse snarest eller efter aftale.
Stillingen er placeret i Afdelingen for det pædagogiske område og refererer til afdelingschefen.

Skolekonsulenten har følgende arbejdsområder

 • Koordinering og det overordnede ansvar for folkeskolens afsluttende evaluering, herunder de afsluttende prøver og projektopgaven
 • Administration af procedure omkring trintest på yngste- og mellemtrin.
 • Indgå i arbejdet med digitalisering af afgangsprøver og trintest
 • Indgå i arbejdet med uddannelsesreform
 • Indgå i arbejdet med kursusstrategi
 • Varetager et fag eller fagområde 

Skolekonsulentens arbejdsopgaver vil omfatte:

 • Sikring af kvaliteten i tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af folkeskolens afsluttende prøver.
 • Udvikling og afprøvning af samt vejledning af prøver i folkeskolens fag, herunder især mundtlige og skriftlige prøver
 • Rådgive og vejlede lærere, skoler og kommuner
 • Udarbejde notater, svar, redegørelser mv.
 • Afholde seminarer og kurser
 • Deltage i tværfaglige projekter og opgaver - i samarbejde med de øvrige skolekonsulenter og afdelinger samt eksterne samarbejdspartnere. 
 • Om dig
  Den ideelle ansøger:
 • Læreruddannelse gerne med master/kandidatgrad eller igangværende master/kandidatuddannelse
 • Indsigt i undervisning på fag eller fagområde og didaktik
 • Har et grundigt kendskab til folkeskolen i Grønland, kultur og samfund
 • Fortrolig med anvendelse af digitale hjælpemidler i forskellige sammenhænge
 • Velorienteret om forskellige, nye tendenser inden for pædagogik og undervisning generelt
 • Velformuleret i skrift og tale
 • Er struktureret, ansvarsbevidst og løsningsorienteret
 • Er initiativrig og kan arbejde selvstændigt, men har også gode samarbejdsevner 

Om Uddannelsesstyrelsen
Uddannelsesstyrelsen er en politisk styret organisation og arbejder både med betjening af departementet, og det politiske niveau samt udvikling og produktion. Uddannelsesstyrelsen undergår for tiden modernisering af arbejdsområder og procedurer – som du gerne skal hjælpe til med.
Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner, bl.a. har eget forlag, trykkeri og informations- og udlånssamlinger. Styrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med før- og folkeskole, efterskoler og friskoler.  Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.

Løn - og ansættelsesvilkår 
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen er indplaceret til Løntrin 39. Lønnen (efter indb. af pension) udgør med faste løndele: 1. april 2017 kr. ca. 38.770 pr. md. og årligt ca. kr. 465.000.
 
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning
Motiveret ansøgning, vedlagt et opdateret CV og relevante bilag, skal sendes via nedenstående link.
Ansøgningsfristen er den 5. juli 2018

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om jobbet, kan du henvende dig til
Afdelingschef i Uddannelsesstyrelsen
Ellen J Karlsen
eljk@nanoq.gl
+299 346212
Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning