Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Medarbejder til MANU i Nuuk

Har du lyst til at undervise, udvikle og implementere MANU i hele Grønland.

Ansættelsesstart: 15. August 2018 eller efter aftale

Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Dit ansvarsområde vil blandt andet være at undervise og implementere MANU i hele Grønland, men du skal også være parat til at tage nye opgaver ind og sætte hele dit faglige register i spil.

Til gengæld får du gode muligheder for at udfordre din faglighed og blive en del af en afdeling, som hele tiden er under udvikling.

Hvad er MANU?

Et forældrekursus, som er trivsels- og sundhedsfremmende samt alment forebyggende tilbud.

MANU er et voksenpædagogisk tilbud til alle gravide og småbørnsfamilier både far og mor.

Formålet med MANU er: at fremme børn og familiers trivsel og sundhed, forebygge senere vanskeligheder i livet, bidrage til at skabe meningsfulde netværk og være brobygger til kommunens og Selvstyrets øvrige tilbud. Grundtanken er, familierne under MANU får større mulighed for selv at skabe det, de selv mener, er ”det gode liv”. 

MANU vil stimulere forældrenes sunde, følelsesmæssige tilknytning til barnet, samt bidrage til at styrke forældrenes robusthed overfor stress og krisesituationer.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 • At understøtte og sørge for fremdrift af MANU
 • Instruere Rådgive og vejlede fagpersonalet
 • Undervise og støtte kommende forældre/småbørns forældre
 • Supervision til fagpersonalet
 • Udvikle, forny og forankre MANU i Grønland
 • Udarbejdelse af statusrapporter 
 • Bidrage til udviklingen af området
 • Være med til at implementere nye arbejdsredskaber

 

Vi forestiller os, at du:

 • Brænder og er ildsjæl for at arbejde med udvikling inden for børn, unge og familie område.
 • Erfaring med projekt arbejde
 • Er engageret, fokuseret og systematisk i udvikling, implementering, monitorering og evaluering
 • Gerne er dobbeltsproget, således at undervisningen kan foregå på både grønlandsk og dansk
 • Er fleksibel og opsøgende i opgaveløsningen
 • Er stærk i kommunikation både skriftligt og mundtligt
 • Gode IT-kompetencer
 • Gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser
 • Er villig til rejseaktivitet

 

Din uddannelsesbaggrund er nødvendigvis ikke afgørende. Du kan godt have en sundhedsvidenskabelig kandidatuddannelse, men du kan også have en baggrund som lærer, pædagog, sundhedsplejerske, psykolog, jordemoder eller noget helt andet.

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201806286

 

Ansøgningsfrist: D. 28. juni 2018

 

KONTAKT
Information om stillingen kan indhentes ved udviklingskonsulent/projektleder på MANU, Rikke Louise Kuhn, e mail riku@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: mlce@PEQQIK.GL
 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.