Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Ydelsesafdelingen søger Afdelingsleder / Job nr. 415/18

Myndighedsområdet i Forvaltningen for Velværd og Arbejdsmarked søger en afdelingsleder til en nyoprettet Ydelsesafdeling med ansættelse snarest.

Arbejdsområderne bliver udbetaling af ydelser indenfor arbejdsmarkedet, offentlig hjælp, barselsdagpenge, pensions- og handicapområdet og boligsikring m.v.

Stillingen er fysisk placeret i Nuuk.

Om Myndighedsområdet
Myndighedsområdet består af to afdelinger, Myndighedsafdelingen og Ydelsesafdelingen.

Ydelsesafdelingen skal sikre at udbetalinger af ydelser indenfor arbejdsmarkedet, offentlig hjælp, barselsdagpenge, pensions- og handicapområdet og boligsikring m.v. altid sker i henhold til gældende lovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgers behov.

Vi søger en afdelingsleder, som besidder stærke lovmæssige kompetencer og erfaring med økonomisk styring inden for ovennævnte områder og som sammen med Fagchefen og afdelingslederen for Myndighedsafdelingen kan omsætte Kommuneqarfik Sermersooqs politiske visioner og pejlemærker til konkrete handlinger og mål til gavn for kommunens borgere.

Afdelingslederens ansvarsområde dækker hele Kommuneqarfik Sermersooq herunder byerne Nuuk, Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit inklusiv bygder. Afdelingslederen referer til Fagchefen for Myndighedsområdet og bliver leder af 15-17 medarbejdere.

Vi forventer at du:

 • trives i en politisk organisation, og ved hvorledes man agerer konstruktivt og succesfuldt i en sådan
 • besidder den nødvendige faglige og ledelsesmæssige erfaring og gennemslagskraft til at etablere effektive procedurer og kontrolforanstaltninger der skal sikre, at alle ydelser udbetales i henhold gældende lov samt de af kommunalbestyrelsen vedtagne takster og øvrige beslutninger i forvaltningen
 • har erfaring med at tilrettelægge din opgaveløsning således, at tværorganisatorisk samarbejde og kommunikation forenkles og forstærkes
 • har erfaring med at skabe en arbejdsplads, hvor trivsel og krav til kvalitet i opgaveløsningen er prioriteret højt
 • har en personlig gennemslagskraft, stærke analytiske og kommunikative evner, hvor du via en anerkendende ledelsesstil kan motivere dine medarbejdere og kollegaer til at indgå i et konstruktivt samarbejde på tværs af organisations- og faggrænser
 • har evner for strukturering, koordinering, planlægning og opfølgning i arbejdet

Faglige og personlige kvalifikationer:

 • indgående kendskab til relevant lovgivning inden for arbejdsmarkedsområdet, ældreområdet, handicapområdet og offentlig hjælp
 • relevant mellemlang eller videregående uddannelse inden for social- eller arbejdsmarkedsområdet gerne kombineret med en lederuddannelse, alternativt flere års praktisk ledererfaring
 • indgående kendskab til den kommunale sektor gerne kombineret med erfaring fra Grønland
 • erfaring og kendskab til budgetplanlægning, -styring og -opfølgning

Vi kan tilbyde:

 • en arbejdsplads, hvor der er nok at se til, med store udfordringer og mulighed for faglig og personlig udvikling, gode kollegaer og medarbejdere, som er engagerede, imødekommende og med plads til at være uhøjtidelige
 • en arbejdsplads, hvor vi vægter det gode psykiske arbejdsmiljø højt, og det er et område, der skal være konstant fokus på

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

BOLIG
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler. 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 415/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 02. juli 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Sofie Rossen
Telefon: +299 368140
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning