Gå til hovedindhold
165

Dette jobopslag er udløbet

Strategisk økonom til Departementet for Sundhed og Forskning

Strategisk økonom til Departementet for Sundhed og Forskning
Er du den erfarne medarbejder, der sikrer sagernes fremdrift? Har du et stærkt økonomisk overblik?
I Departementet for Sundhed og Forskning er stillingen som special- eller chefkonsulent i afdelingen for Strategi, Planlægning og Ligestilling ledig til besættelse snarest.
Departementets hovedopgave er betjening og rådgivning af Naalakkersuisoq, udarbejdelse af lovgivning, overvågning og tilsyn samt planlægning og udvikling indenfor sundheds- og forskningsområderne.
Special- eller chefkonsulenten har det faglige og sagsmæssige ansvar for det økonomiske materiale, der afleveres til Departementschef, Naalakkersuisut og Inatsisartut.
 
Ansvars- og funktionsområder

 • Departementets og sundhedsvæsenets finanslovsproces, m.m.
 • Udarbejdelse af oplæg til Naalakkersuisut og udvalg om sundhedsvæsenets og forskningsområdets økonomi
 • Budgetopfølgninger og økonomistyring i departementet
 • Økonomiske analyser, redegørelser og konsekvensberegninger
 • Det faglige og sagsmæssige ansvar for alle opgaver, der henhører til økonomi under departementets ressortområder
 • Special- eller chefkonsulenten er det administrative bindeled mellem departementet og underliggende enheder samt til interne og eksterne samarbejdspartnere. vedr. anlægs-, renoverings- og vedligeholdelsesindsatsen indenfor departementets ressort.

Referenceforhold:
Special- eller chefkonsulenten refererer til Afdelingschefen i Afdeling for Strategi, Planlægning og Ligestilling.
 
Vi forventer, at du har:

 • En relevant akademisk økonomisk uddannelse
 • Flere års erfaring med økonomistyring
 • Erfaring med finanslovarbejde herunder udarbejdelse af forslag til finanslov
 • Evne til at tage et selvstændigt ansvar i løsningen af departements opgaver på økonomiområdet
 • Samarbejdsevner og lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor den enkelte bidrager til helhedsorienterede løsninger

Du vil komme til at samarbejde med økonomifunktionerne i Selvstyret og i særdeleshed med økonomifunktionen i sundhedsvæsenet. Der må påregnes ekstra arbejde i perioder med spidsbelastning, både af forudset og ikke-forudset karakter. Departementet for Sundhed har ca. 25 medarbejdere fordelt på 5 afdelinger.
 
Ansøgningsfrist: 2. juli 2018

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tiltrædelse snarest muligt.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte:

Konstitueret Afdelingschef Mikaela Augustussen på tlf. +299 346628 eller på e-mail maug@nanoq.gl   

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning