Gå til hovedindhold
165

Dette jobopslag er udløbet

Ledig provstestilling i Grønland (Domprovst)

Ledig provstestilling i Grønland (Domprovst)
Under Kalaallit Nunaanni Ilagiit er 1 provstestilling (Domprovst) ledig til besættelse 01. september 2018 eller efter aftale. Stillingen er placeret i:
Nuuk, Provsteqarfik Qeqqa Tunulu (Midt- og Østgrønlands provsti).

Stillingen:
Ansøgerne skal opfylde kravene i  Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010, med senere ændringer, kap. 7

Løn- og ansættelsesforhold samt bohaveflytning:
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på tjenestemandslignende vilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Yderlige oplysninger:
Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til bispekontoret, eventuelt det respektive provstikontor. Telefonnumre og adresser kan findes på www.ilagiit.gl.
Ansøgninger skal være Grønlands Selvstyre, bispekontoret, box 90, 3900 Nuuk i hænde senest den 15. juli 2018.

Ansøgning bilagt relevante eksamenspapirer og dokumentation for gennemført pastoralseminarium sendes direkte til:
Grønlands Selvstyre
Bispekontoret
Postboks 90
3900 Nuuk
Email: biskop@ilagiit.gl
mærket: ”ledig provstestilling”

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning