Gå til hovedindhold
165

Dette jobopslag er udløbet

Formandens Departement søger informationschef

Informationschef
Formandens Departement søger informationschef til at lede Grønlands Selvstyres informationsafdeling Tusagassiivik.
Som chef for Selvstyrets informationsafdeling skal du lede afdelingen, som servicerer Naalakkersuisut og centraladministrationen i presse- og formidlingsrelaterede opgaver. Tusagassiivik har ansvar for formidling af overordnet information om Grønlands Selvstyre, koordinering af pressekontakt samt rådgivning om ekstern kommunikation. Afdelingen er p.t. normeret til 4 medarbejdere inkl. informationschefen, og er fysisk placeret i Formandens Departement. Informationschefen refererer til departementschefen og direktøren i departementet, og indgår i departementets chefgruppe.
 
Væsentligste ansvarsområder:

 • Ansvar for og udviklingen af hjemmesiden www.naalakkersuisut.gl samt Grønlands Selvstyres intranet Nanuaraq, indholdsmæssigt som teknisk
 • Ansvarlig for politikudvikling for kommunikationen samt udvikling af kommunikationsstrategi, eksternt som internt i centraladministrationen
 • Selvstyrets bindeled til borgerportalen www.sullissivik.gl
 • Ansvar for designmanualen/linje
 • Udvikle og producere relevante journalistiske produktioner
 • Yde faglig sparring med departementerne
 • Medvirke til koordinering af pressekontakt for Formanden for Naalakkersuisut
 • Deltage i udarbejdelse af taler og artikler for Formanden for Naalakkersuisut
 • Medvirke til koordinering af det samlede Naalakkersuisuts interne og eksterne kommunikation
 • Personale og økonomiansvar i Tusagassiivik

Kvalifikationskrav:

 • Vi har brug for en energisk udadvendt leder med en relevant journalistisk, kommunikationsfaglig eller anden videregående uddannelse, med relevant ledelseserfaring. 
 • Du skal kunne agere i en hektisk hverdag med flere bolde i luften, hvor der til tider vil være stor offentlig bevågenhed. 
 • Du skal have erfaring med at skabe og vedligeholde kontakt til journalister og medier, herunder erfaring med sociale medier. 
 • Du skal have erfaring med hjemmesidearbejde. 
 • Du skal kunne udføre skrivearbejde, også under stramme tidsfrister.
 • Stillingen kræver solide personlige egenskaber med godt overblik, hvor godt humør altid er en fordel.
 • Du skal kunne tale og skrive på grønlandsk og dansk – engelsk er en fordel.
 • Der vil til tider være rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2018 månedligt Kr. 54.072 og årligt Kr. 648.864

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige
Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i
forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for
ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der
ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for
mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem
Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Tiltrædelse:
Tiltrædelse sker snarest muligt eller efter aftale.
 
Yderligere oplysninger og ansøgningsfrist m.m.:
Beskrivelse af afdelingens opgaver m.m. kan ses på www.naalakkersuisut.gl.
Stillingen skal søges via nedenstående link, hvor ansøgning, cv, eksamensbeviser og andre relevante bilag kan vedhæftes.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til departementschef Søren Hald Møller, sham@nanoq.gl, eller kst. direktør Tina Davidsen, tida@nanoq.gl, telefon +299 34 50 00.
 
Ansøgningsfrist:
28. junii 2018 klokken 12.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning