Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Ukaliusaq Skolen søger lærer / Job nr. 382/18

Undervisningsfag: dansk, engelsk, grønlandsk, samfundsfag, lok.valg, rel/fil og idræt. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at søge nye udfordringer som lærer i Kommuneqarfik Sermersooq med placering i Ukaliusaq, Nuuk.

Vi forventer at du:

  • er seminarieuddannet lærer
  • er positiv, engageret og igangsættende 
  • vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre 
  • kan se muligheder frem for begrænsninger
  • er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø
  • kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i trinopdelt skole

Vi kan tilbyde dig:

  • et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling
  • en spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet, og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet
  • god opbakning som ny lærer på skolen
  • gode kollegaer, hvor du har gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, hvor du kan vedhæfte din ansøgning, CV samt bilag.

Kort om Ukaliusaq
Ukaliusaq er en 2 sporet byskole med 430 elever fordelt på 1 - 10 årgange og 3 specialklasser, som er beregnet til læsesvage elever. Ukaliusaq er opdelt i 3 trin med tilsvarende antal trinledere, hvor fordelingen omfatter trin 1, 2 og trin 3. Ukaliusaq har sin egen socialrådgiver, som eleverne er fortrolige med. Der skal implementeres bevægelse i undervisningen i skoleåret 2018-2019, ligesom  læsningen i alle klasser er norm på 10.min. dagligt.
Indsatsområderne er andetsprogsundervisning, matematik og fokus på bedre og større faglighed og bedre samarbejde med forældre.  
Vi søger lærere, der har lyst til at arbejde på en skole med 46 engagerede, ambitiøse og glade lærere og et lærerværelse med meget god atmosfære.

Vi har gode fysiske rammer for undervisningen. Arbejdsredskaber ifa. IT-board og dertilhørende projektorer/computere findes i alle klasselokaler og i relevante faglokaler. IT-området er let tilgængelige for elever og lærere. Skoleintra er p.t. fortsat i gang med at blive udviklet. Hjemmesiden www.Ukaliusaq.gl  er fortsat i gang med at blive revideret og fornyet.

Der er skolekantine, hvor elever spiser skolemad, bragt fra byens Brugsen.

Henvendelse til Skoleinspektør Karno Lynge (+299) , 36 62 50 E-mail: kaly@sermersooq.gl

eller viceskoleinspektør Inger Reimer (+299) 36 62 51, E-mail: inre@sermersooq.gl

Børneattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse:

Er du tjenestemandsansat i dag, har du mulighed for at fortsætte som tjenestemand efter gældende regler og aftaler hos os. Ved overenskomstansættelse er prøvetiden 1 år, ved første gangs ansættelse. Ved såvel overenskomstansættelse som tjenestemandsansættelse medregnes optjent lønanciennitet efter bestået lærereksamen.

For begge ansættelsesformer gælder, at den ansatte er omfattet af særskilt aftale om gruppeliv.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og IMAK, Centralorganisationen for lærere i folkeskolen i Grønland.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til  HR@Sermersooq.gl . Tlf. +299 36 70 00.

(BOLIG)
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler. 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 382/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 18. juni 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Skoleinspektør Karno Lynge
Telefon: +299 361620
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning