Gå til hovedindhold
178

Dette jobopslag er udløbet

Kangillinnguit Atuarfiat søger 5 lærere / Job nr. 394/18

Kommuneqarfik Sermersooq har brug for 3 lærere der kan undervise primært i mellemtrinnet i sprogfagene; dansk, og engelsk, samt fagene matematik, naturfag, religion/filosofi, samfundsfag, lokalevalg og idræt til Kangillinnguit Atuarfiat i Nuuk. Fagene kan under samtalen forhandles.

1 lærer der kan undervise i yngstetrinnet.

1 lærer der kan undervise i fremmedsprogene; Tysk, Spansk, Fransk og fagene Naturfag, Fysik/Kemi.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at søge nye udfordringer som lærer på Kangillinnguit Atuarfiat i Kommuneqarfik Sermersooq.

Vi forventer at du:

  • Er seminarieuddannet lærer, eller tilsvarende.
  • Er positiv, engageret, igangsættende og vil indgå i et positivt samarbejde med elever, forældre, kollegaer og ledelse.
  • Kan se muligheder frem for begrænsninger.
  • Er motiveret til at indgå i et fleksibelt-, undervisningsdifferentiering og er udviklingsorienteret skolemiljø
  • Kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i en opdelt skole

Vi kan tilbyde dig:

  • Et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling
  • En spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet under den nye folkeskoleforordning og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet god opbakning som ny lærer på skolen
  • Gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde
  • Gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne
  • Gode videreuddannelsesmuligheder


Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut meeqqat atuarfianneersut kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, fastsættes en prøvetid på 3 måneder. Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

BOLIG
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 394/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 22. juni 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Skoleinspektør Laila Lyberth
Telefon: +299 366427
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning