Gå til hovedindhold
165

Dette jobopslag er udløbet

Studieadjunkt/-lektor til undervisning i Pædagogik med fokus på praktik og praksissamarbejde med folkeskolerne

1 studieadjunkt/-lektor til undervisning i pædagogik med fokus på praktik og praksissamarbejde med folkeskolerne, på Institut for Læring til besættelse 1.august eller efter aftale.

Læreruddannelsen er en professionsrettet bacheloruddannelse under Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, på Institut for Læring. Du vil indgå som en del af en undervisergruppe på omkring 25 undervisere.

Institut for Læring har ca. 160 studerende og består af en ordinær læreruddannelse og en decentral læreruddannelse, der fungerer via fjernundervisning og internater. Derudover varetages relevant efter- og videreuddannelser for folkeskolelærere. Institut for Læring er en forskningsbaseret institution, hvor alle undervisere forventes at indgå i forsknings- og udviklingsarbejder indenfor deres arbejdsområde. Ansatte med ph.d.-grad får særskilt forskningstid.

Vi søger en underviser der brænder for at ruste vores studerende til at varetage rollen som folkeskolelærere i Grønland samt styrke det eksisterende lærerkorps i Grønland gennem relevante efter- og videreuddannelser. Institut for Læring undergår i denne periode en større udviklings- og reformproces, hvorfor vi søger en medarbejder der proaktivt kan bidrage konstruktivt til dette udviklingsarbejde.

Arbejdsopgaver:

 • Varetage undervisningen af lærerstuderende i pædagogiske fag
 • Løbende udvikling af praksistilknytning til folkeskolen
 • Udvikle koncepter i forhold til forskellige former for praksistilknytning
 • Indgå i tværfagligt samarbejde med øvrige fagteams på læreruddannelsen
 • Gennemføre udviklings- og/eller forskningsprojekter, alene og i samarbejde med kolleger og med folkeskolen
 • Indgå i projekter rettet mod udvikling af læreruddannelsen og efter- og videreuddannelserne

Vi tilbyder

 • Et arbejdsmiljø i rivende udvikling, hvor der tilstræbes balance mellem selvstændighed og teamwork i arbejdsopgaverne
 • Et levende undervisningsmiljø med engagerede og motiverede kolleger
 • Et aktivt forskningsmiljø med masser af faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder  

Følgende kvalifikationer og kompetencefelt vægtes i ansøgningsrunden:

 • Du har relevant uddannelsesbaggrund på minimum kandidatniveau
 • Du har undervisningserfaring
 • Du har erfaring med at arbejde med et alment didaktisk og professionsrettet sigte
 • Du har erfaring med praktik og praksissamarbejder
 • Du kan tilrettelægge arbejdsform og arbejdsproces ud fra givne forudsætninger gennem et samarbejde med øvrige undervisere
 • Du har et godt kendskab til læreruddannelse generelt, og du forstår vigtigheden af at skabe en kobling mellem teori og praksis i arbejdet med at professionsrette læreruddannelsens praksisforankring
 • Du har indsigt i nyere forskning internationalt omkring praktik og praksissamarbejder
 • Du er indstillet på at varetage undervisning tværfagligt eller skabe mulighed for tværfaglige samarbejder
 • Du har erfaring med koordineringsopgaver
 • Du trives med nye udfordringer i et dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø
 • Du kan anvende it og medier i din undervisning

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er til besættelse d. 1. august 2018 eller efter aftale.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Naalakkersuisut og pågældendes forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere oplysninger om uddannelsen kan hentes på universitetets hjemmeside www.uni.gl,  hvor dele af studieordningen findes og hvor du også kan læse mere om universitetet. 

Yderligere information om stillingerne kan fås ved henvendelse til institutleder Britta Lohmann på +299 38 57 02 eller på mailadressen blo@uni.gl.

Motiveret ansøgning samt CV med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt evt. udtalelser bilagt kopier af eksamensbeviser og publikationsliste m.v. fremsendes senest d. 22. juni 2018 kl. 12.00.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning