Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Souschef

Er du uddannet pædagog, har du overblik og har du lyst og mod til at indgå i et ledelsesteam og samarbejde i et flerkulturelt arbejdsmiljø, hvor du vil være med til at gøre en forskel? - Så er DU måske den souschef vi står og mangler
 
Tiltrædelsesdato er 1. juli 2018 eller efter aftale.
 
Om stillingen:

 • Du vil være en del af lederteamet, som ud over forstander og souschef, består af tre afdelingsledere og en daglig leder.
 • Du vil være med til, i et udviklende samarbejde med ledelsesteamet og personale, at skabe en tryg, udviklende og stabil hverdag, så nær det normale for vores børn, unge og beboere, ud fra den kontekst og de vilkår vi lever og arbejder i.
 • Du vil være stedfortræder for forstander ved dennes fravær.
 • Der vil være administrativt arbejde, både alene og i samarbejde med forstander, ledelsesteamet og Teknisk Administrativt Personale. Det forventes ikke at du kan og ved alt når du kommer og du vil få tid og rum til at sætte dig ind i diverse opgaver, samt få et kendskab til dem vi arbejder med.
 • Fordelingen af opgave- og kompetencefordelingen sker i dialog med forstander, således at der kan skabes rum til at kombinere og optimere personlige erfaringer, kompetencer og interesser til den bedste kombination for alle. Der kan og vil være justeringer af opgavefordelingen.

 Vi forventer:

 • at du er uddannet pædagog, gerne har erfaring med ledelse og administration
 • at du kan være en positiv rollemodel, ved at være stabil, tålmodig, anerkendende, tydelig, lyttende, tolerant og nærværende
 • at du har overblik, tør og kan tage beslutninger og ansvar, på den til for situationen mest hensigtsmæssige måde
 • at du ikke er bange for faglige og personlige udfordringer
 • at du kan arbejde selvstændigt og samtidigt kunne indgå i et forpligtende samarbejde
 • at du kan supervisere og tale med personalet om både faglige og personlige problemstillinger
 • at du kan arbejde med computer på et brugerniveau – eller er villig til at lære det
 • at du som en del af organisationen kan og vil være med til at arrangere og deltage i nogle af børnehjemmets aktiviteter/traditioner med børn, unge, brugere og beboere, samt personale.

 Vi tilbyder:

 • En organisation med både brugte og ubrugte kompetencer, muligheder og potentialer, som du vil få mulighed for at udvikle på, bringe noget til og være en del af.
 • En arbejdsplads i et område med, den store natur uden for døren, venlige mennesker og muligheder for aktiviteter og oplevelser, både i arbejdet og fritiden.
 • En arbejdsplads, som er en del af nærsamfundet og nærsamfundet er en del af.
 • En arbejdsplads, hvor der er plads til at børn, unge, beboere og brugere kan komme på besøg i administrationen, både for at tale og for at få et særligt frirum.
 • En arbejdsplads hvor vi i dialog, forsøger at tilgodese hinandens interesser, viden og kompetencer, for at optimere løsningen af de mange forskellige opgaver der er i organisationen.
 • En arbejdsplads, hvor et godt humør og et godt grin er værdsat.
 • En arbejdsplads hvor vi søger at skabe og have konstant faglig og arbejdsmiljømæssigt udvikling.

Om rejseaktivitet:
Der kan i forbindelse med kurser og deltagelse i kolonier, være rejseaktivitet både i og uden for Ammassalik distriktet(området på og omkring Ammassalik ø).

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er gennemsnitligt 40 timer om ugen

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger 
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte forstander Anda Hansen på tlf. +299 98 35 02 eller på mail pmbforstander@outlook.dk
Vi kan ved henvendelse sende pr. mail et dokument med nogle oplysninger om os, byen og Grønland(denne foreligger desværre kun på dansk).
 
Yderligere oplysninger om Grønland kan findes på: naalakkersuisut.gl
Yderligere oplysninger om Døgninstitutionerne i Grønland kan findes på: www.uupi.gl
 
Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 19. juni 2018
 
stillingen søges via Selvstyrets hjemmeside: http://naalakkersuisut.gl  
Ansøgning skal indeholde relevante uddannelsesdokumenter, straffeattest, referencer fra tidligere ansættelser med tilladelse til at Prinsesse Margrethes Børnehjem kan kontakte disse referencer. Der vil i en ansættelsesproces ligeledes blive indhentet børneattest, som skal være ren.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25 eller 26.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning