Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til drikkevandsområdet i Departementet for Natur og Miljø

Tiltrædelsesdato er 1. august 2018 eller efter aftale.
 
Kort om arbejdsstedet
Du kommer til at være en del af Miljø- og Beredskabsafdelingen, som betjener Naalakkersuisoq for Natur og Miljø. Arbejdet i Miljø- og Beredskabsafdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Afdelingen har ansvaret for en række sagsområder herunder særligt forurenende virksomheder, affald, drikkevand, kystnært havmiljø, spildevand, VVM, emballage og beredskab. Afdelingen har endvidere ansvaret for forvaltningen af en række internationale aftaler omkring miljøbeskyttelse og indgår i miljøsamarbejde i forskellige internationale fora. Afdelingen er normeret med en afdelingschef og 13 medarbejdere.
 
Dine arbejdsopgaver
Du vil primært komme til at varetage opgaver inden for drikkevandsområdet. Området omfatter udarbejdelse af lovgivning, tilsyn, sagsbehandling og formidling af oplysninger på drikkevandsområdet. Vandforsyningen er baseret på vandsøer og elve, og dets kvalitet har stor betydning for befolkningens sundhed. Befolkningen og fødevareindustrien skal sikres adgang til godt og rigeligt drikkevand. Det sker ved at sikre mængde og kvalitet af drikkevandsressourcerne, samt at vandbehandlingen på vandforsyningsanlæggene afstemmes i forhold til råvandskvaliteten.
 
Naalakkersuisut fastlægger spærrezoner ved byer og bygder omkring vandsøerne. Inden for disse vandspærrezoner er der en række aktiviteter, som ikke er tilladte, såsom at anvende motordrevne transportmidler, etablere bygninger og veje, holde dyr med mere. Formålet med disse forbud er at forhindre aktiviteter, som indebærer en risiko for vandforurening. Der har i det sidste årti været et stigende pres på vandspærrezonerne. En vigtig opgave er derfor at være med til at afdække mulige løsninger, som i højere grad imødekommer befolkningens interesse for at færdes i vandspærrezonerne, uden at dette indebærer en risiko for vandforurening.
 
Opgaverne omfatter blandt andet:

 • Sagsbehandle henvendelser vedrørende aktiviteter i vandspærrezonerne.
 • Oplysningsvirksomhed i relation til drikkevandsområdet.
 • Beskyttelse af vandressourceoplande.
 • Drikkevandskontrol- og overvågning.
 • Udarbejdelse af indvindingstilladelser.
 • Godkendelse af vandværker m.m.
 • Tilsyn og kontrolbesøg på vandforsyningsanlæg.
 • Opdatere og udvikle lovgivningen for området.
 • Almindelig sagsbehandling på området.

Da en del opgaver består i at vejlede eller sågar kræve ændringer, er det af stor vigtighed, at du kan udvise venlig myndighed både i samtaler og på skrift.
 
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med især forsyningsselskabet Nukissiorfiit, landslægen og kommunerne. Du kan således forvente en hverdag præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af hvilke henvendelser, der kommer enten fra politisk side, borgerne, kommunerne eller virksomheder.
 
Vi forventer, at du har:

 • Faglig indsigt og interesse for drikkevandsområdet.
 • Teknisk indsigt i vandbehandling.
 • En videregående uddannelse, gerne naturvidenskabelig eller teknisk.
 • Erfaring fra en offentlig forvaltning eller fra en rådgivende virksomhed.
 • Lyst til at levere solide beslutningsgrundlag og realisere de politiske beslutninger i et højt tempo.
 • Stærke sproglige kompetencer, ikke mindst skriftlige.
 • Gode samarbejdsevner samt evne til at have mange bolde i luften.
 • Lyst til at tage initiativ og skabe udviklende resultater, som sikrer og forbedrer borgernes adgang til rent og rigeligt drikkevand.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandske forhold og behersker grønlandsk.
 
Du trives med politisk bevågenhed omkring de opgaver, du løser, og du evner at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog. Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, engageret, effektiv og har et godt humør. Vi modtager meget gerne ansøgninger fra personer med længere arbejds- og livserfaring.
 
Vi tilbyder en spændende og selvstændig stilling inden for et område af stor betydning. Vi bidrager til at skabe rammer for en bæredygtig udvikling – som skaber sammenhængende løsninger og udvikling. Du får vide rammer med plads til at udtænke nye løsninger – og mulighed for at se tingene lykkes. Vi tilbyder gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Der er tale om en arbejdsplads med gode kollegaer, en uformel omgangstone, tillid og fokus på at fejre succeser. Vi går op i trivsel og arbejdsglæde internt i Departementet, ligesom vi går op i at borgere, virksomheder, organisationer og samarbejdspartnere skal opleve, at vi gennemfører og dokumenterer vores sagsbehandling på en måde, som er kendetegnet ved høj faglig kvalitet, transparens, effektivitet og ensartethed.
 
Løn og ansættelsesforhold.
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
 
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre
 
Bolig
Der stilles ikke bolig til rådighed.

Arbejdspladsen er placeret i Nuuk. Byen byder på mange muligheder, herunder kulturhus, biograf, svømmehal, fitnesscentre, cafeer, restauranter og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk byder derudover både på skibakke og golfbane, samt mulighed for kajak, fiskeri, sejlads, yoga, vandring og en lang række andre fritidsaktiviteter.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Susanne Berglund på telefon +299 346469.
 
Ansøgningsfristen er d. 8. juni 2018.
 
Du kan læse om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.
 
Ansøgningen vedlagt CV, eksamensbevis med mere skal sendes via linket på denne side. Vi modtager ikke e-mails.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning