Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

Vejledernes Vejleder til Center for National Vejledning (NTI)

Vil du være med til at udvikle vejledningsområdet og sikre, at vejlederne får de rigtige værktøjer, så kan hjælpe unge træffer de rigtige valg for deres fremtid?

 
I NTI er der 18 normeringer og vi har forskellige baggrunde, f.eks. har vi vejledere, psykologer, psykoterapeuter, kontormedarbejdere med forskellige baggrunde mv. NTI hører under Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender. NTI er sat i verden for at evaluere og udvikle vejledningsindsatsen samt udbyde uddannelse og kurser til vejledere i de forskellige uddannelsesinstitutioner. Derudover udfører NTI social og psykologisk rådgivning til studerende.
 
NTI søger en fremsynet og handlekraftig medarbejder til at sikre arbejdet med vejledning og forskellige initiativer med uddannelsesinstitutionerne samt medvirke til at skabe udvikling og sammenhæng mellem de forskellige dele af uddannelsessystemet.
 
Medarbejderen skal stå for en del af vejledningen af vejledere på landets forskellige institutioner, så alle er opdaterede omkring de nye muligheder og forandringer.
 
Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med Departementer, der vedrører uddannelse og erhverv/arbejdsmarked.
 
Opgaverne for medarbejderen er, at:

 • Sikre at vejledere i Majoriaq og uddannelsesinstitutioner besidder viden om gældende regler inden for uddannelsesområdet både i Grønland og i Danmark
 • Sikre at vejledere fyldestgørende vejleder ansøgere om videre uddannelse
 • Sikre og udvikle samarbejdet mellem folkeskole og Majoriaq
 • Være med til at sikre brugen af og viden om ansøgningsskemaer og udvikling af online ansøgning
 • Være med til at sikre Majoriaqs og uddannelsesinstitutionernes brug af IT-reg
 • Være med til at planlægge og afholde kurser / workshops
 • Afholde og prioritere netværksmøder
 • Opsøge og afdække problemområder
 • Være med til at udvikle vejledningsmateriale til både uddannelsessøgende, elever, studerende og vejledere
 • Varetage af hoc opgaver i forbindelse med vejledning
 • Undervise på vejledergrunduddannelsen og dens overbygningsmoduler samt kurser

Generelt forventes det, at medarbejderen:

 • Har en VGU samt overbygningsmodul eller ligne faglig baggrund
 • Har et godt kendskab til uddannelsessystemet og er interesseret i vejledning
 • Evt. har praktisk erfaring med at arbejde med vejledningsområdet nationalt
 • Har overblik og kan arbejde under tidspres i tæt samarbejde med flere departementer, samt er i stand til at samle trådene i en kompleks proces
 • Kan arbejde selvstændigt og kan fremskaffe samt vurdere relevante data
 • Er åben og udadvendt samt kan tage selvstændig initiativ
 • Har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på grønlandsk, dansk og evt. engelsk
 • Endvidere er det ønskeligt, at ansøgeren har pædagogikum

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.
 
Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Ansøgning og frist:
Har ovenstående vakt din interesse eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesleder Ane-Karina Poulsen: tlf.nr.: +299 383644, e-mail: akpo@aqqut.gl
 
Ansøgningen skal være Center for National Vejledning i hænde senest den 6. juni 2018, således at der kan foretages ansættelsessamtale i uge 23, 2018.
 
Ansøgningen sendes til: Center for National Vejledning, Imaneq 24 B 2. sal/Postboks 4101, 3900 Nuuk eller ovennævntes mailadresse.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning