Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Søger 4 socialrådgivere til Forvaltning for Børn og Familie / Job nr. 320/18

Kommuneqarfik Sermersooq søger 4 dygtige og engagerede socialrådgivere til Myndighedsområdet for Børn og Familie med tiltrædelse snarest eller efter aftale.  

Myndighedsområdet for Børn og Familie varetager sagsbehandlingen med kommunens udsatte børn og familier, og jobbet giver derfor rig mulighed for at gøre en forskel for disse borgere. 
Myndighedsområdet består aktuelt af 20 medarbejdere fordelt på 2 afdelinger; Den fælles Visitation, der varetager modtagelse af nye henvendelser og udarbejdelse af undersøgelser, og Familieafdelingen, der varetager sagsbehandlingen på myndighedsområdets foranstaltninger. Primo april 2018 træder den nye struktur i kraft, hvor den tidligere teamfordeling omorganiseres.

Stillingerne er fuldtidsstillinger og har reference til teamleder.

Du kan finde flere oplysninger om os på: https://sermersooq.gl/da/forvaltning/boern-familie

Stillingens indhold:
Vi søger socialrådgivere til at indgå i Myndighedsområdets opgaveløsning i samarbejde med dygtige kollegaer, eksterne samarbejdspartnere og borgere. Der er rig mulighed for at gøre en forskel og indgå i et tværfagligt miljø med kontinuerlig udvikling i fokus. Den primære opgave er oprydning i sager.

Dine opgaver vil primært blive:

 • Socialfaglige undersøgelser
 • Handleplaner
 • Sikring af at igangværende foranstaltninger stemmer overens med behov
 • Sagsbehandling inden for teamets rammer
 • Kontakt til borgere og øvrige samarbejdspartnere
 • Tværfagligt samarbejde og sparring
 • Ad hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med Myndighedsområdets og Foranstaltningsområdets øvrige medarbejdere. Vi ønsker desuden at styrke samarbejdet med de øvrige relevante forvaltninger, og eksterne samarbejdspartnere generelt, med henblik på at styrke den samlede indsats og service for borgerne.

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannet socialrådgiver
 • Gerne erfaring med et eller flere områder
 • Kender relevant lovgivning
 • Evner til at indgå i konstruktiv og positiv dialog med målgruppe og kolleger
 • Er udviklingsorienteret

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • Er stabil og kvalitetsbevidst
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Der tilbydes regelmæssig supervision og gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
For alle stillingerne gælder at de er for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse til 3 år.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

(BOLIG)
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 320/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 01. juni 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Peter Brix Andersen
Telefon: +299 367340
Mobil: +299 587983
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl